Skip to main content Skip to search

tel:

Abak telefon: +48 501-64-63-62

Archives for Bez kategorii

Poprawa Nowy Ład zmiany od 01.07.2022

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje w przepisach podatkowych Polski Ład, który wprowadził dużą ilość zmian i mnóstwo zamieszania. Najważniejszą negatywną zmianą stał się brak prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Najbardziej absurdalną zmianą, która miała być korzystna dla…

Czytaj dalej
Podstawowe obowiązki BHP w Firmie

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BHP W FIRMIE

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas wykazem  podstawowych obowiązków Pracodawcy w zakresie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( BHP ). Obowiązki dotyczą każdego Przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników. Pracodawca nie może zwolnić się od tych obowiązków  , nie może również  scedować…

Czytaj dalej

Koronawirus – bądźmy razem!!!

Kiedyś skończy się epidemia a wierzymy że niebawem PAMIĘTAJMY !! Zróbmy dobry uczynek Spędźmy WAKACJE W POLSCE Jedzmy w Polskich restauracjach Kupujmy Polskie towary Wspierajmy Polskie Firmy szczególnie te jakie miały trudności z powodu braku sprzedaży (źródło – pomysł Facebook…

Czytaj dalej

składki ZUS w 2020 roku

(21.01.2019 ) Znamy już wysokość składek ZUS na 2020 ! 1431,48  zł tyle wyniesie  składka na ZUS wraz z ubezpieczeniem społecznym 362,34  tyle wyniesie   składka na   ubezpieczenie  zdrowotne Więcej poniżej: 21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne…

Czytaj dalej

Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe w zakresie białej listy podatników

MF 23.12.2019  opublikowało  objaśnienia podatkowe w zakresie BIAŁEJ LISTY PODATNIKÓW poniżej link do pełnej treści  w skrócie: Rachunki wirtualne: W przypadku dokonania płatności na rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznionym w Wykazie, podatnik nie poniesie konsekwencji podatkowych przewidzianych w podatkach…

Czytaj dalej

Mały ZUS zgłoszenie do 8 stycznia 2020

Mały ZUS 2020 Przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 67  500 zł mogą  skorzystać z składek ZUS  zależnych od przychodu     dzięki temu będzie można zapłacić składki na ZUS w znacznie niższej kwocie niż obecnie  uwaga ! wybór niższego…

Czytaj dalej

Biała lista podatników zaktualizuj numer rachunku bankowego!

(Aktualizacja 01.09.2019) Od 1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej   numery rachunków  bankowych , wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym każdego podatnika. Wyszukiwarka dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka Zdaniem Ministerstwa Finansów narzędzie to ma ułatwić weryfikację…

Czytaj dalej

Instrukcja wysyłki sprawozdań do KRS

Instrukcje wysyłki sprawozdań do KRS Przed procesem wysyłki polecamy przygotować:  sprawozdanie finansowe w formacie XML zawierającego podpisy wszystkich Członków Zarządu oraz osoby sporządzającej ,  sprawozdanie Zarządu podpisane elektronicznie przez  wszystkich Członków Zarządu , scany uchwał Zgromadzenia Wspólników   dokumenty musimy podzielić…

Czytaj dalej

Instrukcja elektronicznej wysyłki sprawozdań do KRS

Instrukcje wysyłki sprawozdań do KRS ———————————————— Przed procesem wysyłki polecamy dokonać zeskanowania do pliku „pdf” sprawozdania finansowego zawierającego podpisy wszystkich Członków Zarządu oraz sprawozdania Zarządu i uchwał, dokumenty musimy podzielić na osobne pliki: -plik 1 z Strona tytułowa \Aktywa\Pasywa\ -plik…

Czytaj dalej

RODO – jak przygotować się na zmiany?

Wchodzące w życie już z dniem 25 maja 2018r. przepisy europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (tzw. RODO) dotyczą wszystkich przedsiębiorców, bez względu na skalę prowadzonego biznesu. Wiele wątpliwości budzi niejednoznaczność wprowadzanych zmian. Czasu na przygotowanie się i sprawdzenie…

Czytaj dalej

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w roku 2018

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)   2018. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy bez względu na wielkość obrotów wysyłają bez wezwania  plik JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przesyłaną elektronicznie do Urzędu Skarbowego Ewidencja zawiera dane dotyczące poszczególnych transakcji…

Czytaj dalej

Biuro rachunkowe Piwniczna Zdrój nowy oddział

Witamy Państwa Zapraszamy w Piwnicznej-Zdrój do nowego biura Rynek 2 Piwniczna-Zdrój. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Poniedziałku do Piątku od godz. 7.00 do 16.00. Dla zainteresowanych poradą lub konsultacji księgową sugerujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny  pod numerem 18-477-84-80 w celu ustalenia…

Czytaj dalej

Zmiany VAT w usługach budowlanych 2017

UWAGA ! przypominamy o bardzo ważnych zmianach w opodatkowaniu usług budowlanych  świadczonych przez podwykonawców  od 2017 roku:   jakich usług dotyczy zmiana : świadczonych przez podwykonawców usług budowlanych wykaz usług wraz Symbolem PKWiU znajduje się poniżej opracowania jakich podmiotów dotyczy…

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w przypadku dostawy towarów  świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, pod warunkiem otrzymywania całości zapłaty za wykonywaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK,…

Czytaj dalej

Nowe limity na 2017 r.

Limity do ksiąg rachunkowych, ryczałtu, statusu małego podatnika – jako wyrażone w euro należy co roku przeliczać na walutę polską. W 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października, trzeba przyjąć średni kurs euro z tego dnia. Średni kurs…

Czytaj dalej
informacja dla osób pośredniczących w udzielaniu kredytów

Obniżenie limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które mogą być dokonywane bez pośrednictwa rachunku płatniczego

30 maja br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zakłada obniżenie limitu płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Był to rządowy projekt…

Czytaj dalej

Progresywny podatek od sprzedaży detalicznej

Progresywny podatek od sprzedaży detalicznej – wyjaśnienia MF: W związku z wieloma pytaniami mediów pragniemy wyjaśnić, że podatnikami nowej daniny będą wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni (w tym internetowi), którzy uzyskają przychód ze sprzedaży towarów w wysokości powyżej 18…

Czytaj dalej

Podatki Lokalne 2016 zmiany

Podatki Lokalne 2016 zmiany   Od 1 stycznia 2016 r. pobieranie przez gminy opłat: miejscowej, uzdrowiskowej i targowej nie będzie obowiązkowe. Pobór tych opłat będzie wymagał podjęcia przez rady gmin uchwał w sprawie ich wprowadzenia w art. 10 ust. 1…

Czytaj dalej

Podatki 2016: Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

Podatki 2016: Nowy wzór zgłoszenia VAT-R   OD  2016 roku obowiązuje   nowa wersja wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, formularz VAT-R zostanie dostosowany do zmian wprowadzanych wrześniową nowelizacją ustaw podatkowych.  …

Czytaj dalej

Zmiana polityki rachunkowości z nowym rokiem obrotowym

Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne….

Czytaj dalej

Kara grzywny za handel na ulicy

Od 19.11.2011 zaczynają obowiązywać nowe przepisy pozwalające nakładać grzywny za handel w miejscach niewyznaczonych do tego przez gminę. Sprzedawcy, którzy będą handlować na ulicach czy parkingach mogą być ukarani grzywną do 5 tys. zł. Sąd może też zdecydować o odebraniu…

Czytaj dalej

Iluzoryczny wspólnik – posiadający 1 udział w spółce z o.o. a możliwość zawarcia przez drugiego wspólnika umowy o pracę

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który przez pewien czas miał w niej 100 proc. udziałów – był jej jedynym wspólnikiem, po pewnym czasie zbył jeden swój udział żonie. Powstała dwuosobowa spółka, w której mniejszościowy wspólnik miał jeden udział, a drugi – pozostałe….

Czytaj dalej

Platforma promocyjna – wsparcie e-biznesu

Platforma promocyjna – wsparcie e-biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła Platformę Promocyjną wspierającą e-biznes. Platformę znaleźć można pod adresem http://www.web.gov.pl/platforma.  można korzystać z baz zawierających informacje na temat: e-usług, firm czy zagadnień związanych z B2B. Użytkownicy mogą również odwiedzić Giełdę Idei….

Czytaj dalej

Rejestracja firmy w CEIDG

Od 1 lipca br. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet. Tym samym zmianie uległy zasady rejestracji działalności gospodarczej. Rejestracja przez Internet Osoba fizyczna chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może swoją…

Czytaj dalej
target="_blank" style="color: #808080;" title="visit us">