Polityka Prywatności cookie policy

Jesteś tutaj:

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Biuro Rachunkowe: Rachunkowość i Konsulting „ABAK” Spółka Jawna Mariusz i Olga Maślanka z siedzibą w Piwnicznej przy ul. Rynek 2/2, 33-350 Piwniczna, wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000098357,
NIP 734-28-38-460 REGON 492688587

Telefon +48 501-64-63-62

2. Dlaczego, po co i na jakie] podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, Robimy to, ponieważ wypełniamy:

■ zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

■ obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

3. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Odbiorcami danych mogą być w szczególności: pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej , Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej i inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

4. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce tylko po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów umowy

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

■ żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;

■ wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

■ żądać przeniesienia dostarczonych przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Biurou Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Biurou;

■ wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:

■ z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy biur przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

■ w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

8. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

■ Wszystkie dane przetwarzane przez nas danych pochodzą bezpośrednio od Państwa

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się w sposób niezautomatyzowany nie wykorzystujemy ich do żadnych celów reklamowanych czy marketingowych.

Polityka wykorzystywania plików Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary naszych stron mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub śledzenia niektórych operacji.

Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Możesz zablokować cookies przez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Nasze strony przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: utrzymania po zalogowaniu sesji – by użytkownik nie musiał wpisywać na każdej stronie loginu i hasła oraz poprawy bezpieczeństwa serwisu.

Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie z naszego serwisu , bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowaną przez nas politykę plików cookies.

Bezpieczeństwo systemu

Nasza firma przykłada dużą wagę aby wszystkie informacje przekazywane zarówno od Państwa jak i do Państwa były bezpieczne dlatego stosujemy najnowocześniejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

Pierwszym poziomem ochrony Twoich danych jest zabezpieczenie serwerów Abak.

System zarządzany jest przez profesjonalną grupę ludzi, odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo i monitorowanie przez 24 godziny na dobę przed niepożądanym działaniem z zewnątrz.

Nowoczesna technologia szyfrowania transmisji danych.

Normalnie, dokumenty przesyłane są poprzez internet w niezaszyfrowanych pakietach i potencjalnie mogą być przechwycone i odczytane przez hackera dysponującego odpowiednimi narzędziami i wiedzą. Jednak w razie użycia protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3.0 oraz certyfikatu, wiadomości przed przesłaniem są szyfrowane, a tym samym stają się praktycznie bezużyteczne (bo nieczytelne) dla kogoś kto je przechwyci. Nasza firma stosuje klucz o długości 128 bitów.
W trakcie nawiązywania połączenia pomiędzy serwerem a komputerem klienta ustalany jest algorytm szyfrowania, wymieniane są klucze oraz weryfikowana jest (przy użyciu certyfikatów) autentyczność zarówno serwera jak i klienta.

Czym jest certyfikat?

Certyfikat jest elektronicznym odpowiednikiem dowodu tożsamości. Dzięki certyfikatom możliwe jest np. zidentyfikowanie użytkownika internetu. Z drugiej strony, użytkownicy łączący się z serwerem posiadającym swój własny certyfikat mają pewność, że połączyli się z właściwą instytucją -abak, a nie np. z kimś, kto się pod niego podszywa.