Wdrożenia systemów księgowych

Jesteś tutaj:

Wykorzystując nasze wieloletnie – już od 1994 roku – działanie w systemach Comarch, od 5 lat, oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych czy ewidencji podatkowych – poprzez naszą spółkę „córkę” będącą autoryzowanym partnerem COMARCH S.A., zajmujemy się również sprzedażą oraz wdrażaniem systemów księgowych firmy Comarch.

Wdrażamy systemy ERP dla dużych firm CDN-XL oraz systemy dla małych i średnich firm Comarch-Optima

Naszą podstawową ideą jest założenie, iż wdrożenie sytemu księgowego nie może zakończy? się na sprzedaży i instalacji oprogramowania.

Każda praca związana z sprzedażą, a następnie wdrożeniem systemu, oparta jest na wcześniejszym audycie posiadanych rozwiązań informatycznych, organizacji pracy firmy – ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w dziale księgowym.
Przez wdrożenie systemów księgowych rozumiemy automatyzacje zadań księgowych, wyeliminowanie zbędnych procesów w firmie powodujących nieuzasadnione koszty, oparcie się na podstawowym założeniu, iż dokument ?ródłowy wprowadzony jeden raz do systemu staje się w firmie podstawą do stworzenia dla niego automatycznego procesu, którego finałem mogą by? min:

w dziale księgowości: zaliczenie do odpowiednich deklaracji podatkowych, które następnie zostają elektronicznie wysłane do urzędu skarbowego,

w dziale controlingu: zaliczenie do odpowiedniej pozycji analiz,

w dziale finansów: jest on podstawą do stworzenia eksportu danych z płatnością do systemu bank