Usługi BHP Cennik

Jesteś tutaj:
Cennik usług BHP
L.p. Rodzaj usługi Liczba zatrudnionych (w osobach)
do 5 6 – 15 16 – 30 >30
  Miesięczna kwota netto (zł)
1. Stały nadzór bhp w ramach służby bhp – outsourcing 200,00 350,00 450,00 do uzgodnienia
    Liczba uczestników szkolenia (osoby)
2. Szkolenia BHP * do 5 6 – 10 11 – 20 >21
  Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny) 55,00 50,00 45,00 do uzgodnienia
  Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 230,00 200,00 180,00 do uzgodnienia
  Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 65,00 60,00 55,00 do uzgodnienia
  Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych 190,00 170,00 140,00 do uzgodnienia
  Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych 75,00 50,00 40,00 do uzgodnienia
3. Opracowanie dokumentacji *  
  Przeprowadzenie postępowania powypadkowego od 250,00
  Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego dla jednego stanowiska od 200,00
  Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny 350,00
  Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki biologiczne 350,00
  Opracowanie instrukcji BHP od 30,00 / szt
  Opracowanie rocznej analizy i oceny stanu bhp od 300,00
4. Opracowanie innych dokumentów na życzenie Klienta (np. Plan BIOZ, IBWR, Instrukcja bhp przy urządzeniach energetycznych, programy szkoleń…) do uzgodnienia z Klientem