Statystyki naszej pracy

Jesteś tutaj:

Szanowni Państwo!

W codziennej pracy w wykorzystujemy zaawansowane narzędzia informatyczne pozwalające na płynne zarządzanie danymi księgowymi.

Prowadzimy ciągły stały audyt ksiąg rachunkowych naszych Klientów poddając stałej analizie wszystkie bazy księgowe naszych Klientów.

Posiadane przez nas autorskie oprogramowanie daje nam możliwości dokonywania analiz jednocześnie dla wszystkich naszych Klientów co z kolei daje pewność, że każdy z naszych Klientów poddawany jest identycznej kontroli wewnętrznej jakości.

 

Dzięki dokonywanym analizą danych prowadzimy również globalne statystyki wyników naszej pracy , poniżej kilka zagregowanych danych statystycznych za rok ubiegły:

– wysłaliśmy do naszych Klientów 57 150 sztuk wiadomości mailowych
– wysłaliśmy do naszych Klientów 12 651 sztuk wiadomości SMS
– złożyliśmy, w imieniu naszych Klientów, ponad 10 tys. sztuk deklaracji podatkowych
– wystąpiliśmy o zwrot podatku VAT w łącznej kwocie 11,4 mln zł.
– przygotowaliśmy łącznie 1 812 sztuk list płac

ABAK w statystykach