W skrócie: przekazanie prezentu o wartości powyżej 100 zł podlega opodatkowaniu VAT jeżeli przekazanie to następuje na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast w zakresie podatku dochodowego osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek rozliczyć przychód samodzielnie, zaś dla…