Aktualności

Poprawa Nowy Ład zmiany od 01.07.2022

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje w przepisach podatkowych Polski Ład, który wprowadził dużą ilość zmian i mnóstwo zamieszania. Najważniejszą negatywną zmianą stał się brak prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Najbardziej absurdalną zmianą, która miała być korzystna dla podatników było wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Z uwagi na słabość wymienionych wyżej przepisów ustawodawca…

Read article
Polski Ład zbiór biuletynów wraz z najnowszymi zmianami

Poniżej wykaz 38 (!) najważniejszych naszym zdaniem zmian związanych z Polski Ład zmiany w przepisach od 01.07.2022 Poprawa Nowy Ład zmiany od 01.07.2022     lp temat biuletyn numer link do biuletynu 1 CIT estoński wydany 7 https://www.ibard.com/d/29737d4e86dabb8cb01ac29d3be495fdc958abb4 2 Zatrudnienie na czarno – sankcje podatkowe i ZUS wydany 8 https://www.ibard.com/d/42b0a2fd557fde11fdc1e749c53d8b6b97af5a2a 3 Najciekawsze rozwiązanie podatkowe wymagające…

Read article
Nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

od dnia 01.08.2021 biura rachunkowe zostały zobligowane do nowych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Stan prawny na dzień 26.07.2021 Nowelizacja Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.; dalej jako: ustawa AML), która miała…

Read article
Podstawowe obowiązki BHP w Firmie
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BHP W FIRMIE

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas wykazem podstawowych obowiązków Pracodawcy w zakresie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( BHP ). Obowiązki dotyczą każdego Przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników. Pracodawca nie może zwolnić się od tych obowiązków , nie może również scedować ich na inne podmioty. Od miesiąca czerwiec 2021 usługi naszego biura zostały poszerzone o profesjonalne…

Read article
Faktury korygujące zmniejszające – zasady obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku

Faktury korygujące zmniejszające – zasady obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku Od 1 stycznia 2021 roku zasady rozliczania faktury korygującej zmniejszającej zmieniły się diametralnie. Aktualnie moment otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie będzie miał znaczenia ani dla dostawcy ani dla nabywcy, jak również sprzedawca nie będzie musiał posiadać dowodu, że korekta dotarła do nabywcy. Jak…

Read article
Nowa struktura JPK_V7 najważniejsze problemy od strony Klienta Biura Rachunkowego

Od rozliczenia za miesiąc październik w ramach „ułatwień dla podatników” znikają stosowane od 1993 roku deklaracje VAT-7 – zostają zastąpione nową strukturą JPK_V7. Wraz z nową strukturą od 1 października 2020 wprowadza się obowiązkowe opisywanie – w pliku przesyłanym do Urzędu – faktur sprzedaży i faktur zakupu kilkudziesięcioma całkiem nowymi oznaczeniami, wymaga to gruntownych zmian…

Read article
ważne zmiany w VAT 01.07.2020

od 1 lipca 2020 wchodzi w życie ważna zmiana jaka miała wejść pierwotnie od 1 kwietnia 2020 roku. Na mocy art. 63. Ustawy o COVID-19, od 1 lipca 2020 I. System klasyfikacji towarów na potrzeby podatku VAT – PKWiU zostaje zastąpiony Nomenklaturą Scaloną (CN). Jest to jeden z elementów nowej matrycy stawek VAT, nie zmieniają…

Read article
Zbiór najważniejszych zmian w prawie wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej

( w stopce każdego mejla wysyłanego do Klientów biura znaleźć można link o pobrania pełnego biuletynu w formacie pdf. ) NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ WSTĘP W poniższym materiale zebraliśmy w kilkunastu punktach najważniejsze z zmian w prawie wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej Na wstępie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to dla kogo przeznaczone są poszczególne formy…

Read article
Koronawirus – bądźmy razem!!!

Kiedyś skończy się epidemia a wierzymy że niebawem PAMIĘTAJMY !! Zróbmy dobry uczynek Spędźmy WAKACJE W POLSCE Jedzmy w Polskich restauracjach Kupujmy Polskie towary Wspierajmy Polskie Firmy szczególnie te jakie miały trudności z powodu braku sprzedaży (źródło – pomysł Facebook )

Read article
Komunikat ZUS ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

(23.03.2020 Aktualizacja ) Wypełniony i podpisany Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące można złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą Wniosek można też przesłać elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.…

Read article
Koronawirus dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020

( aktualizacja 07.06.2020 ) Uchwalona przez Sejm ustawa z 4 czerwca br. wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.Ustawa przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w okresie od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca…

Read article
Paragony z numerem NIP – zbiór aktualnych informacji

Paragony 2020 najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 11.02.2020 w ostatnim okresie czasu pojawiło się szereg niepokojących sygnałów dotyczących zasad wystawiania faktur do paragonów. Poniżej przedstawiamy kompleksowo aktualne stanowisko MF w zakresie zmian w wystawianiu paragonów od 2020 roku. Stanowisko MF jest odmienne od powszechnej praktyki stosowanej obecnie w transakcjach. Poniższe punkty zostały przez nas zweryfikowane w…

Read article
składki ZUS w 2020 roku

(21.01.2019 ) Znamy już wysokość składek ZUS na 2020 ! 1431,48 zł tyle wyniesie składka na ZUS wraz z ubezpieczeniem społecznym 362,34 tyle wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne Więcej poniżej: 21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło…

Read article
Ograniczenie zatorów płatniczych – ciekawe rozwiązania

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Celem jest zmniejszenie opóźnień zapłat w transakcjach handlowych. Na poniższej grafice przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą. 1. ULGA NA ZŁE DŁUGI W PIT I CIT – NA CZYM POLEGA? Działanie ulgi na złe długi dotyczy zarówno podatników podatku…

Read article
Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe w zakresie białej listy podatników

MF 23.12.2019 opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie BIAŁEJ LISTY PODATNIKÓW poniżej link do pełnej treści w skrócie: Rachunki wirtualne: W przypadku dokonania płatności na rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznionym w Wykazie, podatnik nie poniesie konsekwencji podatkowych przewidzianych w podatkach dochodowych oraz nie będzie ciążyła na nim odpowiedzialność solidarna w VAT. Rachunki gospodarki własnej i…

Read article
Ważne zmiany paragon do faktury wyłącznie z numerem NIP

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Uwaga…

Read article
Mały ZUS zgłoszenie do 8 stycznia 2020

Mały ZUS 2020 Przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 67 500 zł mogą skorzystać z składek ZUS zależnych od przychodu dzięki temu będzie można zapłacić składki na ZUS w znacznie niższej kwocie niż obecnie uwaga ! wybór niższego ZUS spowoduje niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński,…

Read article
Od 01.10.2019 wchodzi w życie ustawa obniżającą od 01.10.2019 stawkę PIT z 18 proc. do 17 proc

Od 01.10.2019 wchodzi w życie ustawa obniżającą od 01.10.2019 stawkę PIT z 18 % do 17 % zmiana dotyczy wypłat dokonywanych ( wypłacanych ) od październik 2019 bez względu na okres którego dotyczy wypłata, zmiana dotyczy też zaliczek na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą od zaliczki wpłacanej w październiku ( za miesiąc wrzesień ), zmieniono…

Read article
Ograniczona możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów

Od 1 września 2019 r. została ograniczona możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Z tego zwolnienia nie będą mogli korzystać podatnicy, bez względu na wysokość sprzedaży, gdy prowadzą sklepy internetowe m.in. z preparatami kosmetycznymi, komputerami, sprzętem gospodarstwa domowego. Zakaz korzystania ze zwolnienia będzie dotyczył również sklepów stacjonarnych sprzedających części samochodowe…

Read article
Reklamówki zmiany w opłacie od 01.09.2019

Kolejne wrześniowe zmiany tym razem w zakresie opłaty recyklingowej pobieranej od toreb na zakupy -zmiana ! od 01.09.2019 opłata recyklingowa będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej oraz powyżej 50 mikrometrów w praktyce oznacza to że opłaty dotyczyć będą każdej lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego (przypominamy…

Read article
Biała lista podatników zaktualizuj numer rachunku bankowego!

(Aktualizacja 01.09.2019) Od 1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej numery rachunków bankowych , wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym każdego podatnika. Wyszukiwarka dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka Zdaniem Ministerstwa Finansów narzędzie to ma ułatwić weryfikację kontrahentów w celu zminimalizowania ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia VAT z otrzymywanych faktur. Proponujemy sprawdzenie…

Read article
Ustawa w sprawie tzw. „zerowy PIT dla osób do 26. roku życia”

  Ustawa ws. Tzw. „zerowy PIT dla osób do 26. roku życia” weszła w życie w sierpniu Poniżej film promujący tą ustawę https://youtu.be/yWlbZ9pbgrU Z zerowego PIT-u dla młodych skorzystać mogą osoby, które: -nie ukończyły 26 roku życia -są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia -osiągają przychody opodatkowane na zasadach ogólnych -których przychody…

Read article
Uwaga ! nowa data do 29 lipca 2019 należy złożyć oświadczenie aby utrzymać obecne ceny energii

(aktualizacja 26.07.2019 ) uwaga ! zgodnie z oświadczeniem resortu energii z dnia 26.07.2019 wydłużono termin składania oświadczeń potrzebnych aby utrzymać obecne ceny energii z 27 na 29 lipca poniżej skrót oświadczenia: „Z uwagi na to, że termin na składanie oświadczeń upływa w sobotę, oświadczenie można składać do poniedziałku, 29 lipca, przy czym istotna jest data…

Read article
Instrukcja wysyłki sprawozdań do KRS

Instrukcje wysyłki sprawozdań do KRS Przed procesem wysyłki polecamy przygotować: sprawozdanie finansowe w formacie XML zawierającego podpisy wszystkich Członków Zarządu oraz osoby sporządzającej , sprawozdanie Zarządu podpisane elektronicznie przez wszystkich Członków Zarządu , scany uchwał Zgromadzenia Wspólników dokumenty musimy podzielić na osobne pliki: -plik 1 Sprawozdanie finansowe XML –podpisy elektroniczne -plik 2 Sprawozdanie Zarządu z…

Read article
Kasy online – nowy przepis w sprawie kas fiskalnych już obowiązuje

Projekt zmian ws. kas rejestrujących o jakim pisaliśmy na początku roku wszedł właśnie w życie , pod tym adresem możecie Państwo pobrać jego całą treść, https://www.dropbox.com/s/bbgv8ywqk4m3u21/kasy_online_2019.pdf?dl=0 najważniejsze zmiany w sprawie kas fiskalnych (wg daty obowiązku) to min: – zostaje wprowadzony obowiązek podpisania oświadczenia w zakresie zasad ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej , dla obecnych…

Read article
Ważny komunikat dla sprzedawców detalicznych wyrobów tytoniowych

Ważny komunikat dla sprzedawców detalicznych wyrobów tytoniowych (sklepy , restauracje itp. każdy punkt gdzie dokonywana jest sprzedaż wyrobów tytoniowych ) 1. Każdy detaliczny sprzedawca Wyrobów Tytoniowych do 20 maja 2019 r. musi zarejestrować się w Systemie Track&Trace 2. Wniosek o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego, dokonujmy wyłącznie na stronie https://idissuer.pulab.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F uwaga ! strona do zgłaszania działa …

Read article
Instrukcja podpisu sprawozdania finansowego – podpisem EPUAP

Biuro abak przesyła do Klientów roczne sprawozdanie finansowe w formacie JPK_ XML podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym osoby sporządzającej ( dodatkowo biuro przesyła plik PDF podpisany elektronicznie przez osobę sporządzająca , plik ten jest kopią sprawozdania w formacie XML ) plik po podpisaniu przez Państwa (zgodnie z sposobem reprezentacji ) jest gotowy do wysyłki do KRS , uwaga! poza sprawozdaniem finansowym należy…

Read article
Składki ZUS od przychodu – rewolucyjne zmiany od 2019 roku!

Nowe przepisy w zakresie ZUS od 1 stycznia 2019 roku! Przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł mogą skorzystać z składek ZUS zależnych od przychodu od 2019 dzięki temu będzie można zapłacić składki na ZUS w znacznie niższej kwocie niż obecnie uwaga ! wybór niższego ZUS spowoduje niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych,…

Read article
Planowane zmiany w przepisach prawnych 2019, prawie pracy, podatki, kasa fiskalna w firmie.

Szanowni Państwo, Zazwyczaj na przełomie roku wprowadzane są zmiany w przepisach prawnych, obecnie znana jest już ich część, część jest jeszcze niestety w fazie projektów, poniżej opisujemy najważniejsze z nich I. Prawo pracy ( ten przepis jest uchwalony i już obowiązuje od 2019 ) -najpóźniej do końca wypłaty za miesiąc styczeń 2019 każdy z pracowników…

Read article
Nowe przepisy BDO czyli Baza Danych o Odpadach – Ważne informacje

20.08.2019 zmiana Uwaga : upływa termin rejestracji w Bazie BDO ( Baza Danych Odpadami ) Biuro abak nie zajmuje się tematyką ochrony środowiska, w tym przepisami w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, polecamy kontakt z firmami profesjonalnie zajmującymi się tą tematyką. Zwracamy uwagę na ważny naszym zdaniem temat: Z analizy zmian w…

Read article
Instrukcja elektronicznej wysyłki sprawozdań do KRS

Instrukcje wysyłki sprawozdań do KRS ———————————————— Przed procesem wysyłki polecamy dokonać zeskanowania do pliku „pdf” sprawozdania finansowego zawierającego podpisy wszystkich Członków Zarządu oraz sprawozdania Zarządu i uchwał, dokumenty musimy podzielić na osobne pliki: -plik 1 z Strona tytułowa \Aktywa\Pasywa\ -plik 2 z Rachunek Wyników -plik 3 z Informacja dodatkowa \wprowadzenie do sprawozdania ( to jest…

Read article
Pytania i odpowiedzi w zakresie SPLIT PAYMENT \ METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe odpowiedzi na pytania związane ze Split Payment oraz odpowiedzi w zakresie SPLIT PAYMENT \ METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI Wyjaśnienia zebrane zostały ze strony Ministerstwa Finansów Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (MPP)? W MPP płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej…

Read article
RODO – jak przygotować się na zmiany?

Wchodzące w życie już z dniem 25 maja 2018r. przepisy europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (tzw. RODO) dotyczą wszystkich przedsiębiorców, bez względu na skalę prowadzonego biznesu. Wiele wątpliwości budzi niejednoznaczność wprowadzanych zmian. Czasu na przygotowanie się i sprawdzenie dokumentacji funkcjonującej w Państwa firmach, pozostało już bardzo niewiele. „RODO – jak przygotować się na…

Read article
Duże zmiany w formie składania sprawozdania finansowego za rok 2017

Od 16 marca 2018 wchodzi w życie zmiana przepisów w zakresie składania sprawozdania do KRS. Nie ma niestety okresu przejściowego i bardzo ważna zmiany następują z chwilą wejście w życie ustawy. Wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r trzeba będzie: ● sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie, ● po podpisaniu…

Read article
Sprzedajesz towary medyczne, mamy dla Ciebie gorący temat

Uwaga ! Jeśli w ramach działalności gospodarczej firma sprzedaje towary medyczne poniższa informacja jest b. ważna. Dnia 12 stycznia 2018 Prezydent podpisał Ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawa narzuciła bardzo krótki 7-dniowy termin wprowadzenia zmian w zakresie stawek VAT na niektóre towary.…

Read article
informacja dla osób pośredniczących w udzielaniu kredytów
Ważna informacja dla osób pośredniczących w udzielaniu kredytów !!!

Uwaga 21.01.2018 upływa termin zgłoszenie do Komisji Nadzoru Finansowego działalności pośrednictwa w udzielaniu kredytu ( dotyczyć to może sytuacji np. sklepu pośredniczącego w udzieleniu kredytu na zakup towaru) poniżej przedstawiamy skrót wiadomości dostępny w całości pod adresem link poniżej. Znajdziecie tutaj niezbędne informacje oraz klasyfikacje działalności jakiej dotyczy omawiany przepis.   https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo_finansowe/rynek_posrednikow_kredytowych   Jeżeli przedsiębiorca,…

Read article
Koniec darmowych reklamówek w sklepach, opłata recyklingowa

Szanowni Państwo   Poniższa informacja nie jest związana z zakresem naszej umowy, ale jeśli w ramach działalności gospodarczej używacie lekkich toreb na zakupy przekazując odpłatnie czy nieodpłatnie ta informacja jest bardzo istotna:   Od 01.01.2018 obowiązują przepisy wprowadzające tzw. opłatę recyklingową. Będzie ona pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału…

Read article
Koszty niematerialne w 2018 roku projekt Ministerstwa Finansów

Wyłączenie z kosztów podatkowych części kosztów usług niematerialnych projekt ustawy, Obecnie projekt ustawy zakładającej wyłączenie z kosztów podatkowych części kosztów usług niematerialnych został skierowany do sejmu i najprawdopodobniej już od 01.01.2018 wejdą w życie przepisy o jakich piszemy poniżej. Poniżej przedstawiamy założenie zmian oraz przykład praktyczny obliczania wyłączenia. Jakich kosztów to ma dotyczyć : Kosztów…

Read article
Osoba która wynajmuje mieszkanie turystom może płacić zryczałtowany podatek

Osoba, która wynajmuje mieszkanie turystom na krótki okres, może płacić zryczałtowany podatek według stawki 8,5 proc. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zakwestionował w prawomocnym wyroku stanowisko fiskusa w sprawie rozliczenia najmu. Spór dotyczył niekorzystnej interpretacji odnoszącej się do opodatkowania najmu krótkookresowego. Z pytaniem zwrócił się mężczyzna, który jest właścicielem 34-metrowego mieszkania, w miejscowości często odwiedzanej…

Read article
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w roku 2018

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2018. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy bez względu na wielkość obrotów wysyłają bez wezwania plik JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przesyłaną elektronicznie do Urzędu Skarbowego Ewidencja zawiera dane dotyczące poszczególnych transakcji zakupu oraz sprzedaży w tym dane kontrahentów. Od 1 lipca 2018 wszyscy podatnicy bez względu…

Read article
Kolejny projekt zmian w ustawach podatkowych w roku 2018

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany kolejny projekt zmian w ustawach podatkowych (głównie PIT, CIT, ale również VAT) z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt zmian w podatkach zakłada m.in.: zmianę definicji małego podatnika dla celów podatków…

Read article
Przypominamy od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Przypominamy : Zgodnie z zmianami już od stycznia 2018 każda firma będzie musiała opłacić składki na ZUS jednym przelewem, zawierającym sumę obecnych trzech przelewów na ZUS. Składkę będziemy opłacać zwykłym przelewem bankowym , analogicznym jak inne przelewy na zupełnie nowy rachunek bankowy. W związku z tym ZUS zobowiązany jest przesłać do końca roku dla firmy …

Read article
Biuro rachunkowe Piwniczna Zdrój nowy oddział

Witamy Państwa Zapraszamy w Piwnicznej-Zdrój do nowego biura Rynek 2 Piwniczna-Zdrój. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Poniedziałku do Piątku od godz. 7.00 do 16.00. Dla zainteresowanych poradą lub konsultacji księgową sugerujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 18-477-84-80 w celu ustalenia godziny spotkania.   Recepcja.  

Read article
Jeden przelew do ZUS, zamiast czterech, Sejm poparł zmianę przepisów

Sejm przyjął zmiany w prawie pozwalające na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek, zamiast na dotychczasowe cztery. Za przyjęciem projektu głosowało 440 posłów, przeciw było dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie przelewał składki.…

Read article
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) od Stycznia 2017 – co musisz wiedzieć

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) od Stycznia 2017. Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 30.12.2016 roku wyjaśniło wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku jednolitego pliku kontrolnego w zakresie rejestrów VAT tzw JPK_VAT. Na bazie tego biuletynu przygotowaliśmy najważniejsze informacje związane z JPK Od kiedy istnieje obowiązek składania JPK ? JPK_VAT składamy począwszy od…

Read article
Zmiany VAT w usługach budowlanych 2017

UWAGA ! przypominamy o bardzo ważnych zmianach w opodatkowaniu usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców od 2017 roku:   jakich usług dotyczy zmiana : świadczonych przez podwykonawców usług budowlanych wykaz usług wraz Symbolem PKWiU znajduje się poniżej opracowania jakich podmiotów dotyczy zmiana: podatników VAT zarejestrowanych jako podatnik VAT czynny jaki okres obejmuje zmiana: zmiany dotyczą usług …

Read article
Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w przypadku dostawy towarów świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, pod warunkiem otrzymywania całości zapłaty za wykonywaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, oraz pod warunkiem iż z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności…

Read article
Projekt nowelizacji ustawy o VAT – dotyczący usług budowlanych

Projekt nowelizacji ustawy o VAT (ogłoszony 23-go września br) – część usług budowlanych zostanie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. Wykonana usługa budowlana (zgodnie z wykazem, załącznik nr.14) będzie podlegać rozliczeniu na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli łącznie usługobiorca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz usługodawca jest podatnikiem nie korzystającym z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz usługodawca…

Read article
Nowe przepisy dotyczące skutków podatkowych przy regulowaniu płatności

Nowe przepisy dot. skutków podatkowych przy regulowaniu płatności w formie gotówkowej Obniżenie – z obecnych 15 tys. euro do 15 tys. zł – limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane (przyjmowane) za pośrednictwem rachunku płatniczego, to jedna z zasadniczych zmian przewidzianych ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie…

Read article
Nowe limity na 2017 r.

Limity do ksiąg rachunkowych, ryczałtu, statusu małego podatnika – jako wyrażone w euro należy co roku przeliczać na walutę polską. W 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października, trzeba przyjąć średni kurs euro z tego dnia. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r., wynosił 4,2976 zł (tabela średnich…

Read article
Fiskus chce prześwietlać nowe firmy. „Oszuści” zapłacą nawet 200 tys. zł

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy, dzięki której fiskus będzie mógł dokładnie prześwietlić przedsiębiorcę przed wydaniem decyzji o założeniu nowej firmy. Osoby podejrzane o oszustwa podatkowe będą musiały wpłacić kaucję w wysokości od 20 do 200 tysięcy złotych. Jak wskazuje resort finansów w korespondencji z tvn24bis.pl, ich działania niekorzystnie wpływają na kondycję całej gospodarki, mimo…

Read article
Ważne zmiany w zawieraniu umów o pracę i dokumentach zatrudnienia

Przypominamy że od 1 września 2016 r. nastąpiły istotne zmiany w zawieraniu umów o pracę, po zmianach umowa o pracę oraz inne dokumenty niezbędne do zatrudnienie pracownika będą musiały być wydane pracownikowi przed dopuszczeniem do pracy, nie będzie możliwa wiec sytuacja że zatrudnimy pracownika a dopiero potem przygotowujemy dla niego umowę o prace Tak wiec od…

Read article
Unijny Kodeks Celny obowiązuje od 1 maja 2016 r.

Unijny Kodeks Celny obowiązuje od 1 maja 2016 r. Przepisy Unijnego Kodeksu Celnego przyjęto w dniu 9 października 2013 r. (Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady) Uchylono jednocześnie rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny. Przepisy zawarte w nowym unijnym prawie celnym…

Read article
informacja dla osób pośredniczących w udzielaniu kredytów
Obniżenie limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które mogą być dokonywane bez pośrednictwa rachunku płatniczego

30 maja br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zakłada obniżenie limitu płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Był to rządowy projekt ustawy, który 26 stycznia br. trafił do konsultacji społecznych. Następnie Sejm uchwalił tą ustawę 13 kwietnia…

Read article
Odliczenie VAT za garażowanie służbowego auta w domu pracownika

Odliczenie VAT za garażowanie służbowego auta w domu pracownika Sądy administracyjne mają inne zdanie niż skarbówka. Dopuszczają pełne odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi, gdy są one garażowane w miejscu zamieszkania określonych kategorii pracowników. W najnowszym orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym dopuszczalne jest pełne odliczanie podatku od towarów…

Read article
„Czynny żal skarbowy” może uratować spóźnialskich z PIT-ami

„Czynny żal skarbowy” może uratować spóźnialskich z PIT-ami Spóźnialscy, którzy nie złożyli jeszcze PIT’a nie powinni zwlekać, bo Urząd Skarbowy może na nich nałożyć wysokie kary finansowe. – Do zeznania rocznego dołączmy też jednak tzw. czynny żal skarbowy – wyjaśnia doradca podatkowy Mariusz Gotowicz. Złożenie czynnego żalu skarbowego powoduje, że fiskus nie może nałożyć kary…

Read article
Progresywny podatek od sprzedaży detalicznej

Progresywny podatek od sprzedaży detalicznej – wyjaśnienia MF: W związku z wieloma pytaniami mediów pragniemy wyjaśnić, że podatnikami nowej daniny będą wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni (w tym internetowi), którzy uzyskają przychód ze sprzedaży towarów w wysokości powyżej 18 mln zł netto rocznie. Podatnicy, którzy nie przekroczą tej kwoty będą zwolnieni z podatku i…

Read article
Przedsiębiorcy pracujący za granicą nie unikną zapłaty ZUS w Polsce

Przedsiębiorcy pracujący za granicą nie unikną zapłaty ponad tysiąca złotych składek miesięcznie do ZUS. Jak to możliwe? Sąd Najwyższy uznał, że ZUS może od takiego przedsiębiorcy żądać zapłaty składek w Polsce, jeśli udowodni, że zatrudnienie za granicą było fikcyjne. Nie musi wtedy stosować unijnego rozporządzenia nr 883/04 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ważny dla prowadzących…

Read article
Podatki Lokalne 2016 zmiany

Podatki Lokalne 2016 zmiany   Od 1 stycznia 2016 r. pobieranie przez gminy opłat: miejscowej, uzdrowiskowej i targowej nie będzie obowiązkowe. Pobór tych opłat będzie wymagał podjęcia przez rady gmin uchwał w sprawie ich wprowadzenia w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy określającym wysokość stawki podatku od środków transportowych od autobusów, wprowadzono podział…

Read article
Podatki 2016: Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

Podatki 2016: Nowy wzór zgłoszenia VAT-R   OD 2016 roku obowiązuje nowa wersja wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, formularz VAT-R zostanie dostosowany do zmian wprowadzanych wrześniową nowelizacją ustaw podatkowych.   W ustawie z 10 września 2015 r., która nowelizuje m.in. Ordynację podatkową oraz ustawę o…

Read article
od dnia 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych

od dnia 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych Ministerstwo Finansów poinformowało, że od dnia 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku od: czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków i darowizn (SD), zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).…

Read article
Piwnica nie może być siedzibą spółki z o.o.

Przez „adres siedziby” podatnika podany dla celów zgłoszenia rejestracyjnego w formularzu VAT-R „Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług” na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy uznać adres zawierający co najmniej nazwę miejscowości i ulicy, numer budynku oraz lokalu, w…

Read article
Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

NOWA USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH Sejm RP 11 września 2015 r. uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Gospodarki ustawę o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza ujednolicony mechanizm naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym, gwarantujący, że poziom odsetek maksymalnych będzie zbliżony do stóp…

Read article
Obowiązki podatkowe przy przekazaniu prezentów kontrahentowi

W skrócie: przekazanie prezentu o wartości powyżej 100 zł podlega opodatkowaniu VAT jeżeli przekazanie to następuje na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast w zakresie podatku dochodowego osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek rozliczyć przychód samodzielnie, zaś dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej np pracownicy kontrahenta należy sporządzić informację PIT-8C o przekazanych nieodpłatnie…

Read article
Czy wydatki na świąteczny wystrój firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Wydatki związane ze świętami Bożego Narodzenia to zwyczajowe, tradycyjne wydatki ponoszone przez każdą firmę. Są to zwykle wydatki ponoszone na świąteczny wystrój firmy, tj. m.in. na ozdoby świąteczne, choinki, stroiki. Wydatki tego rodzaju mają stworzyć w oczach klientów i kontrahentów pozytywny wizerunek firmy. Wydatki związane ze świętami są często postrzegane jako ponoszone na reprezentację lub…

Read article
Zmiana polityki rachunkowości z nowym rokiem obrotowym

Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Konieczność stosowania tych samych rozwiązań w sposób ciągły nie oznacza jednak, że raz przyjęte rozwiązania nie…

Read article
Kara grzywny za handel na ulicy

Od 19.11.2011 zaczynają obowiązywać nowe przepisy pozwalające nakładać grzywny za handel w miejscach niewyznaczonych do tego przez gminę. Sprzedawcy, którzy będą handlować na ulicach czy parkingach mogą być ukarani grzywną do 5 tys. zł. Sąd może też zdecydować o odebraniu im towaru. Zdaniem Waldemara Nowakowskiego, przewodniczącego Komitetu Handlu Krajowej Izby Gospodarczej, kary nie powstrzymają ludzi…

Read article
Iluzoryczny wspólnik – posiadający 1 udział w spółce z o.o. a możliwość zawarcia przez drugiego wspólnika umowy o pracę

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który przez pewien czas miał w niej 100 proc. udziałów – był jej jedynym wspólnikiem, po pewnym czasie zbył jeden swój udział żonie. Powstała dwuosobowa spółka, w której mniejszościowy wspólnik miał jeden udział, a drugi – pozostałe. Obaj wspólnicy powołali pełnomocnika, który zatrudnił głównego właściciela na umowę o pracę na stanowisku dyrektora…

Read article
Platforma promocyjna – wsparcie e-biznesu

Platforma promocyjna – wsparcie e-biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła Platformę Promocyjną wspierającą e-biznes. Platformę znaleźć można pod adresem http://www.web.gov.pl/platforma. można korzystać z baz zawierających informacje na temat: e-usług, firm czy zagadnień związanych z B2B. Użytkownicy mogą również odwiedzić Giełdę Idei. wiecej informacji na stronie http://www.web.gov.pl/platforma

Read article
Rejestracja firmy w CEIDG

Od 1 lipca br. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet. Tym samym zmianie uległy zasady rejestracji działalności gospodarczej. Rejestracja przez Internet Osoba fizyczna chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może swoją firmę zarejestrować przez Internet. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza…

Read article