Osoba która wynajmuje mieszkanie turystom może płacić zryczałtowany podatek

Osoba, która wynajmuje mieszkanie turystom na krótki okres, może płacić zryczałtowany podatek według stawki 8,5 proc.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zakwestionował w prawomocnym wyroku stanowisko fiskusa w sprawie rozliczenia najmu.

Spór dotyczył niekorzystnej interpretacji odnoszącej się do opodatkowania najmu krótkookresowego. Z pytaniem zwrócił się mężczyzna, który jest właścicielem 34-metrowego mieszkania, w miejscowości często odwiedzanej przez turystów. Od 2015 r. wynajmuje je na doby. Klientów zdobywa poprzez ogłoszenia w internecie lub tzw. pocztą pantoflową. Mężczyzna wystąpił o interpretację, by potwierdzić, że prawidłowo rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 proc. Fiskus uznał jednak, że najem na doby to działalność gospodarcza. To dlatego, że najem na krótkie pobyty nosi znamiona usług związanych z zakwaterowaniem. Stanowi więc wiele czynności cyklicznych, powtarzalnych okresowo w sposób zorganizowany i ciągły, podejmowanych w celach zarobkowych. A to oznacza, że podatnik nie może płacić ryczałtu, który jest stosowany tylko od tzw. najmu prywatnego, prowadzonego poza działalnością gospodarczą.

Fiskus chce wyższego PIT od wynajmujących mieszkania

Mężczyzna zaskarżył interpretację do WSA we Wrocławiu, który uznał jego skargę za uzasadnioną. Zdaniem sądu przedmiotem sporu jest ustalenie źródła przychodu. Chodzi o rozstrzygnięcie, czy podatnik uzyskuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), czy też z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), co umożliwia mu wybór ryczałtu. Z kolei zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły.

Sąd orzekł, że najem prowadzony przez wnioskodawcę nie jest usługą hotelową. Wykonuje wszystkie czynności samodzielnie, nie zatrudniania innych osób, nie korzysta z obsługi księgowej ani zarządczej. Z tego wynika, że najem nie jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły i nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej. A to oznacza, że źródłem przychodu skarżącego jest tzw. najem prywatny. W tej sytuacji uzyskany przez niego przychód może być opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5 proc. Warunkiem jest złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia w wymaganym przez ustawę terminie.

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp