Większość zmian Ustawa „Polski Ład”  wchodzi już od 01.01.2022.

Ustawy zawiera 686 stron zmienia 27 aktów prawnych (!). Zmiany zmierzają do zwiększenie obciążeń fiskalnych i prawnych na rzecz przedsiębiorców, z jednoczesnym wprowadzaniem ulg i zmniejszenia obciążeń fiskalnych osób zarabiających w przedziale pierwszej skali podatkowej. Generalnie firmy rozliczające się wg skali podatkowej czy ryczałtu nie odczują lub odczują zmiany w niewielkim stopniu. Firmy rozliczające się na tzw. metodzie liniowej o dochodach powyżej 300 tys. zł rocznie zmiany dotykają radykalnie a np. dochód roczny 1 mln zł to 50 tys ( !) większy podatek w stosunku do roku obecnego
Pamiętać należy że ewentualne zmiany formy opodatkowania ( ryczał, podatek liniowy, skala podatkowa ) mamy czas do 20 luty 2022. W przypadku jeśli w aspekcie zmian okaże się że korzystniej było by np. zmienić formę prawną przedsiębiorstwa zmiany należały by rozpocząć jak najszybciej.
Ważną zmianą ( poza zmianą de facto skali podatkowej ) są olbrzymie konsekwencje finansowe związane z ustaleniem iż przedsiębiorca dokonuje wypłaty wynagrodzenia poza umową o pracę z jednoczesnym uwolnieniem pracownika od odpowiedzialności za otrzymywania środków tej sytuacji.
Zmiany nie dotyczą natomiast sposobu wystawiania faktur ich treści, zasad obsługi kasy fiskalnej, wykonywania przelewów bankowych itp. czynności związanych z codzienna pracą firmy.
Jak zwykle w przypadku zmian  nasze biuro będzie organizowało szkolenia oraz wydawało biuletyny informacyjne.
Poniżej wykaz 38 (!)  najważniejszych naszym zdaniem zmian oraz kalendarz naszych planów w zakresie wysyłek biuletynów abak.
Biuletyny wysyłać będziemy wyłącznie do Klientów biura abak.

 

 

 

lp temat  biuletyn numer link do biuletynu
1 CIT estoński wydany 7 https://www.ibard.com/d/29737d4e86dabb8cb01ac29d3be495fdc958abb4
2 Zatrudnienie na czarno – sankcje podatkowe i ZUS wydany 8 https://www.ibard.com/d/42b0a2fd557fde11fdc1e749c53d8b6b97af5a2a
3 Najciekawsze rozwiązanie podatkowe  wymagające zmian jeszcze  w 2021 wydany 9 https://www.ibard.com/d/53fe5cc376774559a320faeaf69de7b95d2e1dca
4 Konsumenci a limit płatności gotówkowych wydany 10 https://www.ibard.com/d/ca9d03ad46ce7dc359d4535dd20bb2dc10b3a4be

uwaga: aktualizacja biuletyn 10 a – zmiana z 19.12.2021

https://www.ibard.com/d/b63bd2485aa19ec61ba796a261b86773ea127d0e

5 B2B – nowe limity bezgotówkowych transakcji wydany 10 https://www.ibard.com/d/ca9d03ad46ce7dc359d4535dd20bb2dc10b3a4be

uwaga: aktualizacja biuletyn 10 a – zmiana z 19.12.2021

https://www.ibard.com/d/b63bd2485aa19ec61ba796a261b86773ea127d0e

6 Wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt wydany 11 https://www.ibard.com/d/a7dc11a27c4c7f44f440af5e5d2fafd103bf7c4c
7 Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym wydany 11 https://www.ibard.com/d/a7dc11a27c4c7f44f440af5e5d2fafd103bf7c4c
8 Składki  ZUS w działalności gospodarczej wydany 12 https://www.ibard.com/d/fd0ddfd481ca3abdc4ef0409e51a4256addaabf8
9 Członkowie zarządu a ZUS wydany 12 https://www.ibard.com/d/fd0ddfd481ca3abdc4ef0409e51a4256addaabf8
10 Kwota wolna  2022 wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
11 Skala Podatkowa wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
12 Ulga dla klasy średniej wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
13 Zbycie samochodów leasingowanych a PIT wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
14 Rozliczenie i amortyzacja nieruchomości mieszkalnych wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
15 Wspólne rozliczenie małżonków – zmiany wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
16 Jak ustalać wartość początkową środków trwałych po zmianach? wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
17 Ulga na powrót – zmiana rezydencji podatkowej wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
18 Ulga mieszkaniowa – nowości wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
19 Ulga rehabilitacyjna – zmiany wydany 13 https://www.ibard.com/d/beb63939fabcd00567ff84aefdc373d39dc391e4
20 Składki na związki zawodowe wydany 15 https://www.ibard.com/d/59e5ab8acbc36ae5113a926744d84977d294d86b
21 Tzw. minimalny podatek CIT wydany 14 https://www.ibard.com/d/973875c18aabdc01d9762473aa4190a792aa64a0
22 Podatek u źródła – liberalizacja wydany 14 https://www.ibard.com/d/973875c18aabdc01d9762473aa4190a792aa64a0
23 Świadczenia na rzecz udziałowców a koszty podatkowe – ukryta dywidenda wydany 14 https://www.ibard.com/d/973875c18aabdc01d9762473aa4190a792aa64a0
24 Kopie certyfikatów rezydencji wydany 14 https://www.ibard.com/d/973875c18aabdc01d9762473aa4190a792aa64a0
25 Abolicja podatkowa wydany 15 https://www.ibard.com/d/59e5ab8acbc36ae5113a926744d84977d294d86b
26 Zerowy PIT dla dużych rodzin wydany 15 https://www.ibard.com/d/59e5ab8acbc36ae5113a926744d84977d294d86b
27 Ryczałt samochodowy dla pracowników wydany 15 https://www.ibard.com/d/59e5ab8acbc36ae5113a926744d84977d294d86b
28 Ulga rozwojowa ,  B+R wydany 15 https://www.ibard.com/d/59e5ab8acbc36ae5113a926744d84977d294d86b
29 Ulga prototypowa wydany 15 https://www.ibard.com/d/59e5ab8acbc36ae5113a926744d84977d294d86b
30 Ulga na robotyzację wydany 15 https://www.ibard.com/d/59e5ab8acbc36ae5113a926744d84977d294d86b
31 Ulga dot. innowacyjnych pracowników wydany2 15 https://www.ibard.com/d/59e5ab8acbc36ae5113a926744d84977d294d86b
32 Usługi finansowe a VAT wydany 15 https://www.ibard.com/d/59e5ab8acbc36ae5113a926744d84977d294d86b
33  Terminal płatniczy obowiązkowy do kas wydany 16 https://www.ibard.com/d/a3c457d49b13601b7b660ec85d2e9f4d1d5bdc7e
34 Ceny transferowe – zmiany 2022 wydany 16 https://www.ibard.com/d/a3c457d49b13601b7b660ec85d2e9f4d1d5bdc7e
35 Cienka kapitalizacja po nowemu wydany 16 https://www.ibard.com/d/a3c457d49b13601b7b660ec85d2e9f4d1d5bdc7e
36 Nabycie walorów ASI ( akcji ) wydany 16 https://www.ibard.com/d/a3c457d49b13601b7b660ec85d2e9f4d1d5bdc7e
37 JPK CIT PIT wysyłka do Urzędu wydany 16 https://www.ibard.com/d/a3c457d49b13601b7b660ec85d2e9f4d1d5bdc7e
38 Nabycie sprawdzające nowa kontrola skarbowa wydany 16 https://www.ibard.com/d/a3c457d49b13601b7b660ec85d2e9f4d1d5bdc7e