Większość zmian Ustawa „Polski Ład”  wchodzi już od 01.01.2022.

Ustawy zawiera 686 stron zmienia 27 aktów prawnych (!). Zmiany zmierzają do zwiększenie obciążeń fiskalnych i prawnych na rzecz przedsiębiorców, z jednoczesnym wprowadzaniem ulg i zmniejszenia obciążeń fiskalnych osób zarabiających w przedziale pierwszej skali podatkowej. Generalnie firmy rozliczające się wg skali podatkowej czy ryczałtu nie odczują lub odczują zmiany w niewielkim stopniu. Firmy rozliczające się na tzw. metodzie liniowej o dochodach powyżej 300 tys. zł rocznie zmiany dotykają radykalnie a np. dochód roczny 1 mln zł to 50 tys ( !) większy podatek w stosunku do roku obecnego
Pamiętać należy że ewentualne zmiany formy opodatkowania ( ryczał, podatek liniowy, skala podatkowa ) mamy czas do 20 luty 2022. W przypadku jeśli w aspekcie zmian okaże się że korzystniej było by np. zmienić formę prawną przedsiębiorstwa zmiany należały by rozpocząć jak najszybciej.
Ważną zmianą ( poza zmianą de facto skali podatkowej ) są olbrzymie konsekwencje finansowe związane z ustaleniem iż przedsiębiorca dokonuje wypłaty wynagrodzenia poza umową o pracę z jednoczesnym uwolnieniem pracownika od odpowiedzialności za otrzymywania środków tej sytuacji.
Zmiany nie dotyczą natomiast sposobu wystawiania faktur ich treści, zasad obsługi kasy fiskalnej, wykonywania przelewów bankowych itp. czynności związanych z codzienna pracą firmy.
Jak zwykle w przypadku zmian  nasze biuro będzie organizowało szkolenia oraz wydawało biuletyny informacyjne.
Poniżej wykaz najważniejszych naszym zdaniem zmian oraz kalendarz naszych planów w zakresie wysyłek biuletynów abak.
Biuletyny wysyłać będziemy wyłącznie do Klientów biura abak.

lp temat planowana data biuletynu  biuletyn numer link do biuletynu
1 CIT estoński wydany 7 https://www.ibard.com/d/29737d4e86dabb8cb01ac29d3be495fdc958abb4
2 Zatrudnienie na czarno – sankcje podatkowe i ZUS wydany 8 https://www.ibard.com/d/42b0a2fd557fde11fdc1e749c53d8b6b97af5a2a
3 Najciekawsze rozwiązanie podatkowe  wymagające zmian jeszcze  w 2021 26.11.2021 9
4 Konsumenci a limit płatności gotówkowych 28.11.2021 10
5 B2B – nowe limity bezgotówkowych transakcji 26.11.2021 10
6 Wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt 03.12.2021 11
7 Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym 03.12.2021 11
8 Składki  ZUS w działalności gospodarczej 06.12.2021 12
9 Członkowie zarządu a ZUS 06.12.2021 12
10 Kwota wolna  2022 10.12.2021 13
11 Skala Podatkowa 10.12.2021 13
12 Ulga dla klasy średniej 10.12.2021 13
13 Zbycie samochodów leasingowanych a PIT 10.12.2021 13
14 Rozliczenie i amortyzacja nieruchomości mieszkalnych 10.12.2021 13
15 Wspólne rozliczenie małżonków – zmiany 10.12.2021 13
16 Jak ustalać wartość początkową środków trwałych po zmianach? 10.12.2021 13
17 Ulga na powrót – zmiana rezydencji podatkowej 10.12.2021 13
18 Ulga mieszkaniowa – nowości 10.12.2021 13
19 Ulga rehabilitacyjna – zmiany 10.12.2021 13
20 Składki na związki zawodowe 10.12.2021 13
21 Tzw. minimalny podatek CIT 17.12.2021 14