Podatki 2016: Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

Podatki 2016: Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

 

OD 2016 roku obowiązuje nowa wersja wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, formularz VAT-R zostanie dostosowany do zmian wprowadzanych wrześniową nowelizacją ustaw podatkowych.

 

W ustawie z 10 września 2015 r., która nowelizuje m.in. Ordynację podatkową oraz ustawę o podatku od towarów i usług, przewidziano m.in. zmiany w art. 3 ustawy o VAT. Modyfikacje dotyczą określania właściwości miejscowej organu podatkowego dla podatnika VAT.

„W zakresie podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie określana według adresu siedziby podatnika, a dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Do tej zmiany dostosowany zostanie również wzór zgłoszenia VAT-R – objaśnienia odnoszące się do miejsca składania zgłoszenia zostaną odpowiednio przeredagowane.

Ponadto z formularza znikną zapisy dotyczące oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego ws. odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Zastąpi je pouczenie.

Z obecnych wzorów korzystać będzie można do 30 czerwca 2016 r.

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp