Nowe limity na 2017 r.

Limity do ksiąg rachunkowych, ryczałtu, statusu małego podatnika – jako wyrażone w euro należy co roku przeliczać na walutę polską. W 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października, trzeba przyjąć średni kurs euro z tego dnia. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r., wynosił 4,2976 zł (tabela średnich kursów walut obcych NBP nr 191/A/NBP/2016).
Status małego podatnika
Limit mały podatnik (limit przychodu ze sprzedaży – wraz z kwotą należnego VAT za cały 2016 r.- równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2016 r.) 5 157 000 zł.
Limit jednorazowej amortyzacji, kwota 50.000 euro, na 2017 r. wyniesie 215 000 zł.
Limit przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie, dla mozliwości skorzystania z formy opodatkowania, tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 644 640 zł (150.000 euro × 4,2976 zł/euro),
Ten sam limit dla działalności prowadzonej w formie spółki, (suma przychodów wszystkich wspólników) 644.640 zł
Limit przychodu w związku z prawem do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2017 r. – 107 440 zł (tj. 25 000 euro × 4,2976 zł/euro).
Limit przychodów, po osiągnięciu której powstanie obowiązek zaprowadzenia w 2017 r. ksiąg rachunkowych wynosi 5.157.120 zł

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp