Planowane zmiany w przepisach prawnych 2019, prawie pracy, podatki, kasa fiskalna w firmie.

Szanowni Państwo,
Zazwyczaj na przełomie roku wprowadzane są zmiany w przepisach prawnych, obecnie znana jest już ich część, część jest jeszcze niestety w fazie projektów, poniżej opisujemy najważniejsze z nich

I. Prawo pracy

( ten przepis jest uchwalony i już obowiązuje od 2019 )
-najpóźniej do końca wypłaty za miesiąc styczeń 2019 każdy z pracowników otrzymujący obecnie wynagrodzenie w formie gotówkowej (dla umowy o pracę ) ma obowiązek złożyć do Pracodawcy oświadczenie o sposobie dokonywania zapłaty wynagrodzenia, więcej informacji na ten temat oraz same oświadczenia ( jakie przygotujemy dla każdego Klienta w przypadku umowy na obsługę płacową ) znajdą Państwo wraz z dokumentami dotyczącymi listy płac za już za miesiąc listopad 2018
-przypominamy od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą mogli wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne, zwolnienia przekazane w innej formie nie będą akceptowane przez ZUS

II. Kasy fiskalne

śledzimy na bieżąco zmiany szczególnie w zakresie obowiązku stosowania tzw. e-kas fiskalnych, wg najnowszych dostępnych projektów obecnie wycofano się chwilowo z planowanego ( dla niektórych branż ) już od stycznia 2019 obowiązku wymiany kas, zmiany które będą obowiązywać (raczej na 100% ) w tym zakresie to:

-do 31.01.2019 w kasie fiskalnej ma zostać obowiązkowo dokonane ujednolicenie kodów dla stawek VAT tj. mają być „A” do „G” gdzie „A” = 22% albo 23%, „B” = 7% albo 8%, „C” = 5%, „D” = 0%, „E” = „F” i „G” 0%
Uwaga: Jeśli Kasa fiskalna w firmie ma inne oznaczenia literowe stawek niż wyżej prosimy o zwrócenie uwagi na tą zmianę i kontakt serwisem kas fiskalnych , będziemy informować na bieżąco o postępie prac na razie jest to tylko projekt !

– zostaje wprowadzony obowiązek podpisania oświadczenia w zakresie zasad ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej , dla obecnych pracowników wyznaczono termin do 31.01.2019 , dla nowego zatrudnionego pracownika obsługującego kasę fiskalną obowiązek taki będzie istniał od momentu powierzenia mu obsługi kasy, przygotowaliśmy wzór oświadczenia zgodny z projektem po wejściu przepisu przekażemy go Państwu

III. Podatki

( ten przepisy jest uchwalony już obowiązuje od 2019 )
1. Dla samochodów osobowych wprowadzono organicznie dotyczących zaliczania do kosztów opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego ) ,w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

uwaga ! umowy zawierane do końca 2018 traktowane będę wg starych zasad czyli bez limitu kwotowego!

2. Podniesiono limit kosztów podatkowych amortyzacji samochodu osobowego do kwot 225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym 150.000 zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych

uwaga ! zmiana korzystna np. obecny limit to 20 tys. EUR dla sam nie-elektrycznych !

3. Zdecydowanie ograniczono możliwość zaliczania do kosztów podatkowych kosztów eksploatacji samochodów osobowych

-dla samochodów osobowych nie będących środkiem trwałych firmy do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 20% poniesionych kosztów samochodu , nie będzie można jak obecnie prowadzić ewidencji przebiegu jaka pozwalała zaliczyć koszty eksploatacji do kwot wynikających z ewidencji.

-dla samochodów osobowych będących środkiem trwałych w przypadku nie prowadzania szczegółowej ewidencji przebiegu ( analogicznej jak dla VAT ) do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 75% poniesionych kosztów samochodu ,

-dla samochodów osobowych będących środkiem trwałych da jakich prowadzimy ewidencje przebiegu zachować będzie można prawo do zaliczenie do kosztów podatkowych 100% wydatków

4. Dla małych podatników osoby prawne, a także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej następuje zastąpienie stawki podatku CIT w wysokości 15% – stawką 9%. Jednocześnie podniesiono limit uprawniający dla uzyskania statusu „małego podatnika” do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro)

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp