Od 16 marca 2018 wchodzi w życie zmiana przepisów w zakresie składania sprawozdania do KRS.

Nie ma niestety  okresu przejściowego i bardzo ważna zmiany następują z chwilą wejście  w życie ustawy.

Wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów  od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r

trzeba będzie:

● sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie,

● po podpisaniu zeskanować je, tworząc elektroniczną kopię (skan),

● podpisać tę kopię podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu

● zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych

Zostaje natomiast zniesiony   obowiązek  składania sprawozdań do Urzędu Skarbowego
( US mają korzystać z sprawozdań przesyłanych do KRS )

————————————————————————————————

Kolejna zmiana wchodzi w życie od 30.09.2018 a więc od sprawozdań sporządzanych  po tym dniu , sprawozdania mają być przekazywane analogicznie  jak pliki JPK co z uwagi na zakres danych może znacznie wydłużyć czas przygotowania sprawozdania.

——————————————————————————————————-

Z uwagi na powyższa  zwracamy uwagę:

1.Co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu musi  do dnia złożenia sprawozdania za 2017  ( najdalej do 10.07.2018 )  posiadać ważny certyfikat do  podpisu  kwalifikowanego  lub  ważny   profil zaufany  ePUAP umożliwiający podpis elektroniczny.

W praktyce : nie może to być podpis Biura Rachunkowego  lecz  osoby  widniejącej
w KRS jako osoba do reprezentacji

Tutaj jest informacja jak założyć profil zaufany  jest to usługa bezpłatna.

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Tu jest przykładowa  informacja jak uzyskać  certyfikat do   podpisu  kwalifikowanego z wykorzystaniem firmy Asseco ( oczywiście można to zrobić w każdej firmie zajmującej się certyfikatami )

https://sklep.certum.pl/uslugi-kwalifikowane/zestawy-do-podpisu-elektronicznego.html

2. Z uwagi na obowiązek skanowania sprawozdań oraz to że nie będą składane do Urzędu

Skarbowego   w roku 2018 będziemy drukować i przekazywać  tylko 2 kopie sprawozdania
3. Po podpisaniu sprawozdania przez Zarząd    będzie musiało  ono zostać zeskanowane
i przesłane przez platformę   elektroniczną    Ministerstwa Sprawiedliwości.
( na chwilę obecną niestety   nie ma żadnych szczegółów na temat  adresu wysyłki  ).

Po  uruchomieniu  przez Ministerstwo Sprawiedliwości usługi przesyłanie danych  będziemy testować to rozwiązanie  uruchomimy też  w razie potrzeby w  naszym  biurze stanowisko
z dostępem  zdalnym   do podpisywania sprawozdań poprzez profil zaufany  ePUAP , oraz wdrożymy procedury w tym zakresie.