Duże zmiany w formie składania sprawozdania finansowego za rok 2017

Od 16 marca 2018 wchodzi w życie zmiana przepisów w zakresie składania sprawozdania do KRS.

Nie ma niestety okresu przejściowego i bardzo ważna zmiany następują z chwilą wejście w życie ustawy.

Wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r

trzeba będzie:

● sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie,

● po podpisaniu zeskanować je, tworząc elektroniczną kopię (skan),

● podpisać tę kopię podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu

● zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych

Zostaje natomiast zniesiony obowiązek składania sprawozdań do Urzędu Skarbowego
( US mają korzystać z sprawozdań przesyłanych do KRS )

————————————————————————————————

Kolejna zmiana wchodzi w życie od 30.09.2018 a więc od sprawozdań sporządzanych po tym dniu , sprawozdania mają być przekazywane analogicznie jak pliki JPK co z uwagi na zakres danych może znacznie wydłużyć czas przygotowania sprawozdania.

——————————————————————————————————-

Z uwagi na powyższa zwracamy uwagę:

1.Co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu musi do dnia złożenia sprawozdania za 2017 ( najdalej do 10.07.2018 ) posiadać ważny certyfikat do podpisu kwalifikowanego lub ważny profil zaufany ePUAP umożliwiający podpis elektroniczny.

W praktyce : nie może to być podpis Biura Rachunkowego lecz osoby widniejącej
w KRS jako osoba do reprezentacji

Tutaj jest informacja jak założyć profil zaufany jest to usługa bezpłatna.

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Tu jest przykładowa informacja jak uzyskać certyfikat do podpisu kwalifikowanego z wykorzystaniem firmy Asseco ( oczywiście można to zrobić w każdej firmie zajmującej się certyfikatami )

https://sklep.certum.pl/uslugi-kwalifikowane/zestawy-do-podpisu-elektronicznego.html

2. Z uwagi na obowiązek skanowania sprawozdań oraz to że nie będą składane do Urzędu

Skarbowego w roku 2018 będziemy drukować i przekazywać tylko 2 kopie sprawozdania
3. Po podpisaniu sprawozdania przez Zarząd będzie musiało ono zostać zeskanowane
i przesłane przez platformę elektroniczną Ministerstwa Sprawiedliwości.
( na chwilę obecną niestety nie ma żadnych szczegółów na temat adresu wysyłki ).

Po uruchomieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości usługi przesyłanie danych będziemy testować to rozwiązanie uruchomimy też w razie potrzeby w naszym biurze stanowisko
z dostępem zdalnym do podpisywania sprawozdań poprzez profil zaufany ePUAP , oraz wdrożymy procedury w tym zakresie.

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp