składki ZUS w 2020 roku

(21.01.2019 )
Znamy już wysokość składek ZUS na 2020 !

1431,48 zł tyle wyniesie składka na ZUS wraz z ubezpieczeniem społecznym

362,34 tyle wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne

Więcej poniżej:

21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5368,01 zł.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2020 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 roku. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2020 roku wyniesie 4026,01 zł.
Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń – grudzień 2020 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła
362,34 zł (4026,01 zł x 9%).

w 2020 roku zmianie uległy również składki ZUS na ubezpieczenie społeczne.

1354,64 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
(ze składką na Fundusz Pracy)

1431,48 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
(ze składką na Fundusz Pracy)

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp