Biuro abak  przesyła do Klientów roczne  sprawozdanie finansowe  w formacie JPK_ XML   podpisane elektronicznie  podpisem kwalifikowanym osoby sporządzającej ( dodatkowo biuro przesyła plik PDF podpisany elektronicznie przez osobę sporządzająca , plik ten jest  kopią sprawozdania w formacie XML ) plik  po  podpisaniu przez Państwa (zgodnie z sposobem reprezentacji ) jest gotowy  do wysyłki do KRS , uwaga! poza sprawozdaniem finansowym należy podpisać elektronicznie również sprawozdanie Zarządu, bez podpisu elektronicznego wszystkich członków zarządu nie będzie ono mogło być złożone w KRS. Sprawozdania mogą zostać podpisane: podpisem kwalifikowanym lub podpisem EPUAP. Poniżej przedstawiamy film  instruktażowy a pod nim  instrukcja opisowa ,  materiały te zostały przygotowane specjalnie dla Klientów biura abak i dotyczą podpisu EPUAP ( w zakresie podpisu kwalifikowanego sposób dokonania  podpisu zależy od dostawcy podpisu )

——————————————————————————————————————————————————-

 

 

1.   Logujemy  się na stronę www.obywatel.gov.pl

2. Następnie wybieramy  i klikamy  w sekcję „podatki”

3. Z wyświetlonego katalogu usług wybieramy i klikamy  „Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany”  ja na samym dole  strony

4. Następnie klikamy  „podpisz dokument” na środku strony

5. Wybieramy  jako sposób logowania – „profil zaufany”

6. Zaloguj się do profilu zaufanego podając login i hasło
w zależności od wyboru sposobu logowania używamy logowania za pomocą hasła i login  lub jeśli usługa założona przez bank logujemy się za pomocą banku

7. Klikamy  w „Wybierz dokument z dysku” i wskazujemy  wskaż plik z elektroniczną wersją sprawozdania finansowego  lub sprawozdania zarządu  na swoim komputerze.

8. Po wyświetleniu komunikatu „Plik został poprawnie dodany” należy kliknąć „podpisz”

9. Następnie po wyświetleniu nowego ekranu kliknij przycisk „Podpisz profilem zaufanym”

10. Wprowadź otrzymany na podany numer telefonu kod autoryzacyjny

11.Naciśnij przycisk „Zapisz” aby pobrać podpisane sprawozdanie z powrotem na swój komputer.

12. Prześlij podpisany przez Ciebie dokument ( w formie pliku )  do następnego członka Zarządu, aby powtórzył cała procedurę. Podpisy profilów zaufanych można łączyć z podpisami kwalifikowanymi. Dokument, który został podpisany profilem zaufanym, można podpisać profilem kwalifikowanym i na odwrót. Podpisany przez wszystkich członków zarządu plik elektroniczny należy przesłać do KRS . Kolejny podpisujący sprawozdanie członek zarządu może zobaczyć podpisy osób, które wcześniej złożyły już podpisy na dokumencie.

 

Uwaga!

Po pobraniu pliku z systemu EPUAP prosimy o zwrócenie uwagi na:
-pobrany plik będzie w formacie *.xml ( podczas podpisywania system zamienia – o ile jest w innym – plik wysyłany do podpisu na ten właśnie format )
– pobrany  plik jest plikiem właściwym  , plik przesłany przez abak nadal zawierać będzie jeden podpis, plik  pobrany z EPUAP zawierać będzie 2 podpisy( abak + złożony przez EPUAP )
-w przypadku potrzeby podpisania kolejnymi podpisami postępujemy analogicznie , pamiętać należy ! że plikiem właściwym oryginalnym  jest plik  ostatnio pobrany !
– w celu sprawdzenia prawidłowości podpisu pliku pobranego czy innego dowolnego  pliku  trzeba  go dodać do systemu epuap wg powyższej instrukcji  ,  po dodaniu pliku system wskaże nam jakie osoby go podpisały
– proces  weryfikacji obejmuje tylko weryfikacje podpisu  złożonego przez  epuap, podpisy   kwalifikowane mogą być  rozpoznawane są przez system epuap jako nieważne.