Instrukcja podpisu sprawozdania finansowego – podpisem EPUAP

Biuro abak przesyła do Klientów roczne sprawozdanie finansowe w formacie JPK_ XML podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym osoby sporządzającej ( dodatkowo biuro przesyła plik PDF podpisany elektronicznie przez osobę sporządzająca , plik ten jest kopią sprawozdania w formacie XML ) plik po podpisaniu przez Państwa (zgodnie z sposobem reprezentacji ) jest gotowy do wysyłki do KRS , uwaga! poza sprawozdaniem finansowym należy podpisać elektronicznie również sprawozdanie Zarządu, bez podpisu elektronicznego wszystkich członków zarządu nie będzie ono mogło być złożone w KRS. Sprawozdania mogą zostać podpisane: podpisem kwalifikowanym lub podpisem EPUAP. Poniżej przedstawiamy film instruktażowy a pod nim instrukcja opisowa , materiały te zostały przygotowane specjalnie dla Klientów biura abak i dotyczą podpisu EPUAP ( w zakresie podpisu kwalifikowanego sposób dokonania podpisu zależy od dostawcy podpisu )

——————————————————————————————————————————————————-

 

 

1. Logujemy się na stronę www.obywatel.gov.pl

2. Następnie wybieramy i klikamy w sekcję „podatki”

3. Z wyświetlonego katalogu usług wybieramy i klikamy „Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany” ja na samym dole strony

4. Następnie klikamy „podpisz dokument” na środku strony

5. Wybieramy jako sposób logowania – „profil zaufany”

6. Zaloguj się do profilu zaufanego podając login i hasło
w zależności od wyboru sposobu logowania używamy logowania za pomocą hasła i login lub jeśli usługa założona przez bank logujemy się za pomocą banku

7. Klikamy w „Wybierz dokument z dysku” i wskazujemy wskaż plik z elektroniczną wersją sprawozdania finansowego lub sprawozdania zarządu na swoim komputerze.

8. Po wyświetleniu komunikatu „Plik został poprawnie dodany” należy kliknąć „podpisz”

9. Następnie po wyświetleniu nowego ekranu kliknij przycisk „Podpisz profilem zaufanym”

10. Wprowadź otrzymany na podany numer telefonu kod autoryzacyjny

11.Naciśnij przycisk „Zapisz” aby pobrać podpisane sprawozdanie z powrotem na swój komputer.

12. Prześlij podpisany przez Ciebie dokument ( w formie pliku ) do następnego członka Zarządu, aby powtórzył cała procedurę. Podpisy profilów zaufanych można łączyć z podpisami kwalifikowanymi. Dokument, który został podpisany profilem zaufanym, można podpisać profilem kwalifikowanym i na odwrót. Podpisany przez wszystkich członków zarządu plik elektroniczny należy przesłać do KRS . Kolejny podpisujący sprawozdanie członek zarządu może zobaczyć podpisy osób, które wcześniej złożyły już podpisy na dokumencie.

 

Uwaga!

Po pobraniu pliku z systemu EPUAP prosimy o zwrócenie uwagi na:
-pobrany plik będzie w formacie *.xml ( podczas podpisywania system zamienia – o ile jest w innym – plik wysyłany do podpisu na ten właśnie format )
– pobrany plik jest plikiem właściwym , plik przesłany przez abak nadal zawierać będzie jeden podpis, plik pobrany z EPUAP zawierać będzie 2 podpisy( abak + złożony przez EPUAP )
-w przypadku potrzeby podpisania kolejnymi podpisami postępujemy analogicznie , pamiętać należy ! że plikiem właściwym oryginalnym jest plik ostatnio pobrany !
– w celu sprawdzenia prawidłowości podpisu pliku pobranego czy innego dowolnego pliku trzeba go dodać do systemu epuap wg powyższej instrukcji , po dodaniu pliku system wskaże nam jakie osoby go podpisały
– proces weryfikacji obejmuje tylko weryfikacje podpisu złożonego przez epuap, podpisy kwalifikowane mogą być rozpoznawane są przez system epuap jako nieważne.

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp