Ważny komunikat dla sprzedawców detalicznych wyrobów tytoniowych

Ważny komunikat dla sprzedawców detalicznych wyrobów tytoniowych

(sklepy , restauracje itp. każdy punkt gdzie dokonywana jest sprzedaż wyrobów tytoniowych )

1. Każdy detaliczny sprzedawca Wyrobów Tytoniowych do 20 maja 2019 r. musi zarejestrować się w Systemie Track&Trace

2. Wniosek o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego, dokonujmy wyłącznie na stronie

https://idissuer.pulab.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

uwaga ! strona do zgłaszania działa dopiero od 10.05.2019 od godziny 10.00

kod otrzymujemy drogę mejlową po dokonaniu rejestracji

3. bez kodu identyfikacyjny podmiotu gospodarczego o jakim mowa wyżej po 20 maja 2019 nie można dokonywać sprzedaży wyrobów tytoniowych

 

pełna wersja komunikatu Ministerstwa Finansów dostępne pod adresem

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-sledzenia-wyrobow-tytoniowych-track-trace/aktualnosci/

 

Rejestracja w Systemie Track&Trace

W związku z uruchomieniem Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) od 20 maja 2019 r. przypominamy o konieczności rejestracji w Systemie.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych i operatorów pierwszych punktów detalicznych uczestniczących w obrocie wyrobami tytoniowymi.

W przypadku operatorów punktów detalicznych rejestracja stanowi ich jedyny obowiązek w Systemie Track&Trace. W związku z dużą liczbą tych podmiotów zwracamy uwagę na możliwość rejestracji punktów detalicznych przez tzw. strony trzecie, czyli np. dystrybutorów lub hurtowników.

Pierwszy punkt detaliczny definiowany jest jako zakład, w którym wyroby tytoniowe są wprowadzane do obrotu po raz pierwszy (art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2018/574). Tym samym, operator punktu detalicznego jest obowiązany do uzyskania kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego i kodu identyfikacyjnego zakładu. W celu usprawnienia tego procesu przewidziano możliwość rejestracji punktów detalicznych przez tzw. strony trzecie, co oznacza, że kody identyfikacyjne podmiotu gospodarczego oraz zakładu, w imieniu operatorów punktów detalicznych, może uzyskać inny podmiot gospodarczy. Taki podmiot również musi być zarejestrowany i posiadać już kody identyfikacyjne. Operator pierwszego punktu detalicznego musi wyrazić zgodę na rejestrację przez stronę trzecią, która musi przekazać operatorowi wszystkie informacje dotyczące rejestracji, w tym przydzielone kody identyfikacyjne.

W celu usprawnienia procesu rejestracji punktów detalicznych Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) udostępnia narzędzie API umożliwiające jednoczesne zarejestrowanie grupy podmiotów. Pozwala to na dokonanie przez dystrybutora lub hurtownika rejestracji wszystkich swoich odbiorców detalicznych jednocześnie. Mając na uwadze korzyści związane zastosowaniem narzędzia API, dotyczące usprawnienia rejestracji oraz zapewnienia spójności danych w Systemie, zachęcamy do korzystania z takiego rozwiązania.

Do celów rejestracji PWPW udostępnia platformę ID ISSUER, która umożliwia złożenie wniosku o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego, zakładu i maszyny (https://idissuer.pulab.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F). Zwracamy uwagę, że dostępna obecnie strona ID ISSUER jest wersją testową na potrzeby testowania rejestracji w Systemie Track&Trace. Wersja produkcyjna Systemu zostanie uruchomiona od 10 maja 2019 r. i od tego dnia możliwa będzie właściwa rejestracja podmiotów oraz zakładów i maszyn. Zatem w przypadku dokonania rejestracji przed 10 maja (na stronie testowej Systemu) konieczne będzie ponowne przeprowadzenie rejestracji po 10 maja 2019 r. (po uruchomieniu wersji produkcyjnej Systemu).

W zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty” dostępne są instrukcje szczegółowo opisujące zasady rejestracji za pośrednictwem strony ID ISSUER (https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-sledzenia-wyrobow-tytoniowych-track-trace/materialy-informacyjne-i-dokumenty/).

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp