Ważne zmiany w zawieraniu umów o pracę i dokumentach zatrudnienia

Przypominamy że od 1 września 2016 r. nastąpiły istotne zmiany w zawieraniu umów o pracę, po zmianach umowa o pracę oraz inne dokumenty niezbędne do zatrudnienie pracownika będą musiały być wydane pracownikowi przed dopuszczeniem do pracy, nie będzie możliwa wiec sytuacja że zatrudnimy pracownika a dopiero potem przygotowujemy dla niego umowę o prace
Tak wiec od 01.09.2016 pracodawca będzie miał obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy. Za brak potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia pracodawcy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli jednak forma pisemna nie zostanie zachowana, to zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie rodzaj umowy, warunki. Oznacza to, że do końca dnia pracodawca ma obowiązek potwierdzić taką umowę.
W praktyce dochodziło do wielu nadużyć, a tym samym do nielegalnego zatrudniania. Podczas kontroli inspekcji pracy osoby, które nie miały umowy, były wskazywane jako pracujące pierwszy dzień. Ponadto często w pierwszym dniu pracy dochodziło do wypadków przy pracy, co w przypadku braku umowy oznaczało brak jakiejkolwiek ochrony pracowniczej i ubezpieczeniowej. Działanie pracodawców określone zostało „syndromem pierwszej dniówki”.
Prezydent Andrzej Duda podpisał 22 czerwca 2016 r. nowelizację Kodeksu pracy likwidującą tzw. syndrom pierwszej dniówki. Od 1 września 2016 r. pracodawca będzie miał obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy. Oznacza to, że każdy pracownik przystępujący do pracy będzie musiał posiadać pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń umowy o pracę.

Zmiany w obowiązkach pracodawców

Od 1 września 2016 r. wprowadzone zostaną ponadto dwie zmiany dotyczące obowiązków, które pracodawca będzie miał obowiązek wypełnić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pracodawca będzie zobowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a nie tak jak dotychczas przed rozpoczęciem przez niego pracy. Podobnie w przypadku młodocianych, pracodawca będzie miał obowiązek zapoznać ich z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem do pracy.

Sankcja

Ustawodawca zmodyfikował również przepis art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy stanowiący o sankcji za brak potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia. Od 1 września br. pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, narazi się na karę grzywny w kwocie od 1000 zł do 30 tys. zł

Czytaj więcej => aktualności ze świata księgowości

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp