Nowe przepisy w zakresie ZUS od 1 stycznia 2019 roku!

Przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł mogą skorzystać z składek ZUS zależnych od przychodu od 2019 dzięki temu będzie można zapłacić składki na ZUS w znacznie niższej kwocie niż obecnie

uwaga ! wybór niższego ZUS spowoduje niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, jakie liczona będą od niższej podstawy składek.

Na wybór płacenia niższych składek mamy czas do 8 stycznia 2019 roku lub 7 dni od spełnienia warunku do preferencji w trakcie roku, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy liczone wg przychodu  mogą kształtować się jak niżej:

roczny przychód firmy liczba dni prowadzenia działalności w roku pełne składki bez  ubezpieczenia zdrowotnego składka preferencyjna bez ubezpieczania zdrowotnego
           60 000,00 zł 365              974,65 zł                 854,53 zł
           50 000,00 zł 365              974,65 zł                 712,11 zł
           40 000,00 zł 365              974,65 zł                 569,69 zł
           30 000,00 zł 365              974,65 zł                 427,26 zł
           20 000,00 zł 365              974,65 zł                 284,84 zł

 

Powyższe wyliczenia dotyczą podanych wyżej progów obrotu, do  szczegółowego wyliczenia składek jest  wzór wyliczenia  udostępniony
przez ZUS. Jeśli zdecydujecie się Państwo na wybór nasze biuro po zakończeniu roku i zaksięgowaniu sprzedaży dokona wyliczenia niższej podstawy na ZUS jaka obowiązywać będzie cały rok.

Niestety Ustawodawca nie przewidział iż obrót za 2018 jest znany po zamknięciu 12 miesięcy dając czas na zgłoszenie do 8 stycznia 2019, jeśli Państwa prognozowany przychód wskazuje na możliwość wyboru niższych składek, niżej w skrócie najważniejsze informacje w tym temacie:

Kto może skorzystać ?

Przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000

Kiedy pomimo obrotu poniżej 63 tys. przedsiębiorca nie może skorzystać z obniżki ?

– jeśli opłacająca w poprzednim roku kalendarzowym podatek w formie karty podatkowej i nie jest płatnikiem podatku VAT.
– jeśli korzysta z innych preferencyjnych składek ZUS ( ulga na start , mały ZUS )
– jeśli prowadził firmę w poprzednim roku kalendarzowym krócej niż przez 60 dni
– jeśli wykonuje działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Czy dotyczy to wszystkich składek ?

niższa składka nie dotyczy składek na Ubezpieczenie Zdrowotne

Co w sytuacji jeśli obecnie płacę już niższy ZUS ( np. tzw. mały ZUS ) ?

Po zakończeniu okresu płacenie ZUS na innych preferencyjnych warunkach można wybrać w trakcie roku płacenie ZUS preferencyjnego

Czy można zrezygnować z preferencyjnego ZUS w trakcie roku ?

Tak, można zrezygnować.

Jak długo można korzystać z preferencji w składkach ZUS

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej gdzie jako miesiąc kalendarzowy przyjmujemy każdy miesiąc dzielności ( bez względu na to ile dni była w nim prowadzona działalność )