Ważna informacja dla osób pośredniczących w udzielaniu kredytów !!!

informacja dla osób pośredniczących w udzielaniu kredytów

Uwaga 21.01.2018 upływa termin zgłoszenie do Komisji Nadzoru Finansowego działalności pośrednictwa w udzielaniu kredytu ( dotyczyć to może sytuacji np. sklepu pośredniczącego w udzieleniu kredytu na zakup towaru) poniżej przedstawiamy skrót wiadomości dostępny w całości pod adresem link poniżej. Znajdziecie tutaj niezbędne informacje oraz klasyfikacje działalności jakiej dotyczy omawiany przepis.

 

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo_finansowe/rynek_posrednikow_kredytowych

 

Jeżeli przedsiębiorca, dokonując czynności związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt uzyskuje korzyść majątkową z tytułu zawarcia umowy kredytowej przez konsumenta (np. prowizję z tytułu zawarcia umowy kredytowej) to będzie zobligowany do uzyskania wpisu w rejestrze pośredników kredytowych. Wiąże się to z złożeniem wniosku do którego załącznikiem ma być zaświadczenie o niekaralności oraz wniesieniem opłaty w kwocie 600 zł oraz. Szczegółowe dane dotyczące procedury dostępne pod podanym wyżej adresem.

 

Jeżeli przedsiębiorca, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt, nie uzyskuje korzyści majątkowej z tytułu zawarcia umowy kredytowej przez konsumenta (np. klient płaci przedsiębiorcy cenę towaru ale przedsiębiorca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tytułu zawartej przez klienta umowy o kredyt), to nie będzie zobligowany do uzyskania wpisu w rejestrze pośredników kredytowych.

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp