(Aktualizacja 01.09.2019)
Od 1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej   numery rachunków  bankowych , wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym każdego podatnika.

Wyszukiwarka dostępna pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Zdaniem Ministerstwa Finansów narzędzie to ma ułatwić weryfikację kontrahentów w celu zminimalizowania ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia VAT z otrzymywanych faktur.
Proponujemy sprawdzenie jakie numery rachunków bankowych Państwa firm figurują w nowym rejestrze w przypadku jeśli nie ma tam wszystkich numerów rachunków zalecamy bezwzględnie  zaktualizowanie rachunków bankowych zmiany dokonujemy:
– dla osób prawnych wpisanych do KRS złożenie druku  NIP-8   do pobrania z naszych zasobów
https://www.dropbox.com/s/rrjw8c89uqrif8n/nip-8-3%20v01.pdf?dl=0
-dla osób fizycznych zmiany dokonujemy w dowolnym  Urzędzie  Miasta/Gminy wniosek CEIDG-1 druk  do pobrania z naszych zasobów
https://www.dropbox.com/s/p7cz3g6r9ezr958/CEIDG-1_2018-05-25.pdf?dl=0
( zmiana możliwa również  on-line na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e )

dlaczego jest to tak ważne !

Wprowadzony zostaje nowy   obowiązek dokonywania płatności wyłącznie na rachunek rozliczeniowy bankowy zgłoszony do Urzędu. Obowiązek ten będzie dotyczył rozliczeń dokonywanych między podatnikami  prowadzącymi działalność gospodarczą   i obejmie sytuacje  w których wartość  transakcji przekracza 15.000 zł.

Od 1 stycznia 2020 dokonanie płatności na inny rachunek bądź z pominięciem rachunku bankowego wskazanego w wykazie, będzie skutkowało ( ! ) :
-solidarną odpowiedzialnością podatnika ( ! )  całym swoim majątkiem wraz z kontrahentem za zaległości podatkowe dostawcy – w części przypadającej na tę transakcję;
– brakiem możliwości zaliczenia dokonanej płatności do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) (!) .
Sankcji nie będą obowiązywały  jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujemy o tym fakcie  naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy konsekwencje nie dotkną również  podatników, którzy dokonają płatności modelem split payment.
W związku z tym że  rejestr będzie działał od września 2019 a sankcje  wynikające z opisanych wyżej przepisów od stycznia 2020 mamy obecnie czas na weryfikacje rejestru i ewentualne  zaktualizowanie rachunków bankowych ( należy jednak pamiętać  iż zgodnie z już obowiązującymi przepisami mamy obowiązek zgłaszania na bieżąco rachunków do Urzędu pod rygorem kary za brak aktualizacji )