Szanowni Państwo

 

Poniższa informacja nie jest związana z zakresem naszej umowy,  ale jeśli w ramach działalności   gospodarczej   używacie  lekkich  toreb  na zakupy przekazując odpłatnie czy nieodpłatnie ta informacja jest bardzo istotna:

 

Od 01.01.2018  obowiązują przepisy wprowadzające tzw. opłatę recyklingową.

Będzie ona pobierana od lekkich  toreb  na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów

Nie obejmuje bardzo lekkich  toreb  na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności

Stawka opłaty recyklingowej za jedną sztukę lekkiej reklamówki to 20 gr. => tyle trzeba będzie za każdą wydaną (nawet nieodpłatnie ) reklamówkę odprowadzić  tytułem opłaty recyklingowej.
Opłata  będzie musiała trafić  na rachunek Ministerstwa Środowiska. Łącznie za cały 2018 rok  w terminie do 31.03.2019 , na chwile obecną 03.01.2018 nie znamy numeru rachunku  do wpłaty, nie został  jeszcze założony. W kolejnych latach  opłata będzie musiała być przekazywana również w terminie  do  końca marca.

Jeśli  decydujemy  się na pobieranie od klientów jedynie równowartości nowej opłaty to za reklamówkę trzeba będzie zapłacić  => 20 gr opłaty + 5 gr VAT – w sumie 25 gr.

Jeśli  decydujemy  się na  wycenę i sprzedaż  lekkiej reklamówki w wysokości wyższej
niż 20 gr   to opłatę  recyklingową pobieramy  i przekazujemy nadal w wysokości 20 gr.

W przypadku jeśli sprzedajemy reklamówki za pomocą kasy fiskalnej czy faktury VAT   „najprościej ” dla celów wyliczenia opłaty jest  wprowadzić nową pozycję na paragonie lub fakturze np.  „lekkie  torby na zakupy”,    a potem licząc opłatę  oprzeć się o  wydruku z kasy lub zestawieniu z listy faktur  i wyliczeniu :  ilość sprzedanych toreb razy 20 gr =  wartość opłaty.

Uwaga przypominamy  : w przypadku jeśli reklamówki   przekazujemy nieodpłatnie  nie jesteśmy zwolnieni z zapłaty opłaty  recyklingowej, w takim wypadku  licząc opłatę  musimy oprzeć się o    wyliczenie :  ilość wydanych  toreb razy 20 gr =  wartość opłaty. Przekazanie nieodpłatne  reklamówki nie jest objęte podatkiem VAT.