Kasy online – nowy przepis w sprawie kas fiskalnych już obowiązuje

Projekt zmian ws. kas rejestrujących o jakim pisaliśmy na początku roku wszedł właśnie w życie , pod tym adresem możecie Państwo pobrać jego całą treść,

https://www.dropbox.com/s/bbgv8ywqk4m3u21/kasy_online_2019.pdf?dl=0


najważniejsze zmiany w sprawie kas fiskalnych (wg daty obowiązku) to min:

– zostaje wprowadzony obowiązek podpisania oświadczenia w zakresie zasad ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej , dla obecnych pracowników wyznaczono termin do 31.05.2019 !! , dla nowego zatrudnionego pracownika obsługującego kasę fiskalną obowiązek taki będzie istniał od momentu powierzenia mu obsługi kasy, przygotowaliśmy wzór oświadczenia jest on do pobrania z adresu:

https://www.dropbox.com/s/iq9g0jxph2nc4nr/kasa%20fiskalna%20o%C5%9Bwiadczenie%202019.docx?dl=0

 

do 31.07.2019 w kasie fiskalnej ma zostać obowiązkowo dokonane ujednolicenie kodów dla stawek VAT tj. mają być „A” do „G” gdzie „A” = 22% albo 23%, „B” = 7% albo 8%, „C” = 5%, „D” = 0%, „E” = zw „F” i „G” 0%

Uwaga: Jeśli Państwa Kasa fiskalna ma inne oznaczenia literowe stawek niż wyżej prosimy o zwrócenie uwagi na tą zmianę i kontakt serwisem kas fiskalnych , szczególnie ! zwracamy uwagę na stawkę E” = ZW” większość kas ma inne oznaczenie tej stawki
– rozporządzenie określa zasady działania kas fiskalnych online ( czyli raportujące sprzedaż w czasie rzeczywistym prosto na serwer Ministerstwa Finansów ) , jakie będą musiały stosować:

* od 1 stycznia 2020 roku firmy działające w branży paliwowej (sprzedaż paliw) oraz świadczące usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji

*od 1 lipca 2020 roku przedsiębiorcy z branży gastronomicznej oraz świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i prowadzący sprzedaż węgla

* od 1 stycznia 2021 kasy stosowane mają być w branży budowlanej, usługach fryzjerskich, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze.

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp