Projekt nowelizacji ustawy o VAT – dotyczący usług budowlanych

Projekt nowelizacji ustawy o VAT (ogłoszony 23-go września br) – część usług budowlanych zostanie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Wykonana usługa budowlana (zgodnie z wykazem, załącznik nr.14) będzie podlegać rozliczeniu na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli łącznie usługobiorca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz usługodawca jest podatnikiem nie korzystającym z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca.
Wykaz przykładowych usług budowlanych, które z dniem 01 stycznia 2017 mogązostać objęte procedurą „odwrotnego obciążenia”:
– prace związane z budową, przebudową, remontem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
– roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
– wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych, – zakładanie izolacji,
– budowa ogrodzeń,
– roboty tynkarskie, malarskie i inne wykończeniowe roboty budowlane.
(Poza wskazanymi wyżej robotami budowlanymi, odwrotnym obciążeniem mają również zostać objęte usługi polegające na wypożyczaniu konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajmie personelu dla tych usług.)
Usługi świadczone na przełomie roku – zgodnie z przepisem przejściowym, nowe reguły rozliczeń w oparciu o mechanizm odwrotnego obciążenia znajdą zastosowanie do tych usług budowlanych, które zostaną wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. Tym samym, usługi wykonane do 31 grudnia 2016 r. będą rozliczane na zasadach ogólnych (podatek rozlicza usługodawca).

 

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp