Jednolity Plik Kontrolny (JPK) od Stycznia 2017 – co musisz wiedzieć

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) od Stycznia 2017.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 30.12.2016 roku wyjaśniło wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku jednolitego pliku kontrolnego w zakresie rejestrów VAT tzw JPK_VAT.
Na bazie tego biuletynu przygotowaliśmy najważniejsze informacje związane z JPK

Od kiedy istnieje obowiązek składania JPK ?

JPK_VAT składamy począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. pierwszy JPK wysyłany będzie do 27 luty 2017 (poniedziałek )

Kto jest zobowiązanym wg stanu na dzień 01.01.2017 do wysyłanie JPK

Wszyscy przedsiębiorcy poza tzw. mikroprzedsiębiorcami

aby mieć status mikroprzedsiębiorcy na dzień 01.01.2017 trzeba spełniać łącznie dwa poniższe warunki:

1. W co najmniej jednym z dwóch lat tj. 2015 i 2016 maksymalna wielkości średniorocznego zatrudnienia jest nie wyższa niż 10 pracowników . W przypadku obliczania średniorocznego zatrudnienia pracowników nie zaokrągla się wyniku do pełnej osoby.

2. Roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu w latach 2015 i 2016 nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro.

-kwota po przeliczeniu na PLN za 2015 wynosi: 8 523 000,00 zł (kurs euro – 4,2615.)
-kwota po przeliczeniu na PLN za 2016 wynosi: 8 924 000,00 zł (kurs euro – 4,4620.)

 

Tylko spełnienie łączne punktu 1 i 2 powoduje zwolnienie z obowiązku JPK, spełnienie tylko jednego punktu powoduje iż nie mamy statusu mikroprzedsiębiorcy ( jesteśmy średnim lub małym przedsiębiorcą ) i mamy obowiązek wysyłania JPK.

 

Podane wyżej okresy 2015 2016 dotyczą sytuacji kiedy lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, w przeciwnym wypadku do ustalenie obowiązku JPK bierzemy 2 ostatnie lata obrotowe firmy w myśl ustawy o rachunkowości.

Co praktycznie oznacza obowiązek JPK dla przedsiębiorcy ?

W przypadku klientów biura abak obowiązki związane z JPK ograniczają się do minimum prosimy jednak pamiętać o problemach związanych z JPK poruszonych w wiadomości wysłanej do Klientów biura abak w dniu 6 września 2016 , wiadomości o ograniczeniach związanych z obsługą JPK przekażemy ponownie w połowie stycznia 2017 roku

Pełna treść biuletynu MF dostępna tutaj >>

Masz dodatkowe pytania, napisz je w komentarzu postaram się odpowiedzieć !!!

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp