grudzień 2015

od dnia 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych

od dnia 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych Ministerstwo Finansów poinformowało, że od dnia 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku od: czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków i darowizn (SD), zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).…

Read article