grudzień 2019

Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe w zakresie białej listy podatników

MF 23.12.2019 opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie BIAŁEJ LISTY PODATNIKÓW poniżej link do pełnej treści w skrócie: Rachunki wirtualne: W przypadku dokonania płatności na rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznionym w Wykazie, podatnik nie poniesie konsekwencji podatkowych przewidzianych w podatkach dochodowych oraz nie będzie ciążyła na nim odpowiedzialność solidarna w VAT. Rachunki gospodarki własnej i…

Read article
Ważne zmiany paragon do faktury wyłącznie z numerem NIP

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Uwaga…

Read article
Mały ZUS zgłoszenie do 8 stycznia 2020

Mały ZUS 2020 Przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 67 500 zł mogą skorzystać z składek ZUS zależnych od przychodu dzięki temu będzie można zapłacić składki na ZUS w znacznie niższej kwocie niż obecnie uwaga ! wybór niższego ZUS spowoduje niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński,…

Read article