NOWA USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH Sejm RP 11 września 2015 r. uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Gospodarki ustawę o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza ujednolicony…