wrzesień 2015

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

NOWA USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH Sejm RP 11 września 2015 r. uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Gospodarki ustawę o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza ujednolicony mechanizm naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym, gwarantujący, że poziom odsetek maksymalnych będzie zbliżony do stóp…

Read article