listopad 2016

Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w przypadku dostawy towarów świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, pod warunkiem otrzymywania całości zapłaty za wykonywaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, oraz pod warunkiem iż z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności…

Read article