Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w przypadku dostawy towarów  świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, pod warunkiem otrzymywania całości zapłaty za wykonywaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK,…