Nowe przepisy w zakresie ZUS od 1 stycznia 2019 roku! Przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł mogą skorzystać z składek ZUS zależnych od przychodu od 2019 dzięki temu będzie można zapłacić składki na ZUS w znacznie…