Biuro abak  przesyła do Klientów roczne  sprawozdanie finansowe  w formacie JPK_ XML   podpisane elektronicznie  podpisem kwalifikowanym osoby sporządzającej ( dodatkowo biuro przesyła plik PDF podpisany elektronicznie przez osobę sporządzająca , plik ten jest  kopią sprawozdania w formacie XML ) plik  po  podpisaniu przez Państwa…