kwiecień 2019

Instrukcja podpisu sprawozdania finansowego – podpisem EPUAP

Biuro abak przesyła do Klientów roczne sprawozdanie finansowe w formacie JPK_ XML podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym osoby sporządzającej ( dodatkowo biuro przesyła plik PDF podpisany elektronicznie przez osobę sporządzająca , plik ten jest kopią sprawozdania w formacie XML ) plik po podpisaniu przez Państwa (zgodnie z sposobem reprezentacji ) jest gotowy do wysyłki do KRS , uwaga! poza sprawozdaniem finansowym należy…

Read article