od dnia 01.08.2021 biura rachunkowe zostały zobligowane do nowych obowiązków   wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Stan prawny na dzień 26.07.2021 Nowelizacja Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu…