Maciej Stańczykowski

Ograniczenie zatorów płatniczych – ciekawe rozwiązania

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Celem jest zmniejszenie opóźnień zapłat w transakcjach handlowych. Na poniższej grafice przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą. 1. ULGA NA ZŁE DŁUGI W PIT I CIT – NA CZYM POLEGA? Działanie ulgi na złe długi dotyczy zarówno podatników podatku…

Read article
Ważne zmiany paragon do faktury wyłącznie z numerem NIP

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Uwaga…

Read article