styczeń 2016

Progresywny podatek od sprzedaży detalicznej

Progresywny podatek od sprzedaży detalicznej – wyjaśnienia MF: W związku z wieloma pytaniami mediów pragniemy wyjaśnić, że podatnikami nowej daniny będą wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni (w tym internetowi), którzy uzyskają przychód ze sprzedaży towarów w wysokości powyżej 18 mln zł netto rocznie. Podatnicy, którzy nie przekroczą tej kwoty będą zwolnieni z podatku i…

Read article
Przedsiębiorcy pracujący za granicą nie unikną zapłaty ZUS w Polsce

Przedsiębiorcy pracujący za granicą nie unikną zapłaty ponad tysiąca złotych składek miesięcznie do ZUS. Jak to możliwe? Sąd Najwyższy uznał, że ZUS może od takiego przedsiębiorcy żądać zapłaty składek w Polsce, jeśli udowodni, że zatrudnienie za granicą było fikcyjne. Nie musi wtedy stosować unijnego rozporządzenia nr 883/04 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ważny dla prowadzących…

Read article
Podatki Lokalne 2016 zmiany

Podatki Lokalne 2016 zmiany   Od 1 stycznia 2016 r. pobieranie przez gminy opłat: miejscowej, uzdrowiskowej i targowej nie będzie obowiązkowe. Pobór tych opłat będzie wymagał podjęcia przez rady gmin uchwał w sprawie ich wprowadzenia w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy określającym wysokość stawki podatku od środków transportowych od autobusów, wprowadzono podział…

Read article
Podatki 2016: Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

Podatki 2016: Nowy wzór zgłoszenia VAT-R   OD 2016 roku obowiązuje nowa wersja wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, formularz VAT-R zostanie dostosowany do zmian wprowadzanych wrześniową nowelizacją ustaw podatkowych.   W ustawie z 10 września 2015 r., która nowelizuje m.in. Ordynację podatkową oraz ustawę o…

Read article