sierpień 2016

Ważne zmiany w zawieraniu umów o pracę i dokumentach zatrudnienia

Przypominamy że od 1 września 2016 r. nastąpiły istotne zmiany w zawieraniu umów o pracę, po zmianach umowa o pracę oraz inne dokumenty niezbędne do zatrudnienie pracownika będą musiały być wydane pracownikowi przed dopuszczeniem do pracy, nie będzie możliwa wiec sytuacja że zatrudnimy pracownika a dopiero potem przygotowujemy dla niego umowę o prace Tak wiec od…

Read article
Unijny Kodeks Celny obowiązuje od 1 maja 2016 r.

Unijny Kodeks Celny obowiązuje od 1 maja 2016 r. Przepisy Unijnego Kodeksu Celnego przyjęto w dniu 9 października 2013 r. (Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady) Uchylono jednocześnie rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny. Przepisy zawarte w nowym unijnym prawie celnym…

Read article