styczeń 2020

składki ZUS w 2020 roku

(21.01.2019 ) Znamy już wysokość składek ZUS na 2020 ! 1431,48 zł tyle wyniesie składka na ZUS wraz z ubezpieczeniem społecznym 362,34 tyle wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne Więcej poniżej: 21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło…

Read article
Ograniczenie zatorów płatniczych – ciekawe rozwiązania

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Celem jest zmniejszenie opóźnień zapłat w transakcjach handlowych. Na poniższej grafice przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą. 1. ULGA NA ZŁE DŁUGI W PIT I CIT – NA CZYM POLEGA? Działanie ulgi na złe długi dotyczy zarówno podatników podatku…

Read article